Стопаните на свине и птици заявяват отсрочване на кредитите от днес до 31 януари

Задълженията трябва да бъдат  обезпечени със 110% от дълга и да бъдат учредени в полза на ДФЗ до 29 април 2022 г.

свиневъдство, прасетаОт днес животновъдите, получили кредити от ДФ „Земеделие“ за изхранване на животните през периода 2008-2012 г. могат да заявят отсрочването им. Крайният срок да свършат това е 31 януари 2022 г.  

Възможността се отнася най-вече за птицевъди и свиневъди.

В края на миналата година бе отпусната държавната помощ в размер на 56 580 000 лв., с която се опростиха натрупаните дългове към ДФ „Земеделие“ на животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и картофопроизводителиТази помощ погаси изтеглените през периода 2008-2012 г. кредити, чието плащане се отсрочваше година след година. Максималната сума, която можеше да бъде погасена, е 100 000 евро за един производител.

Животновъдите подават заявления за отсрочване в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

Заемите, които стопаните дължат на фонда, трябва да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга (главница и лихва). Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на ДФ „Земеделие“ най-късно до 29 април 2022 г.

Средствата трябва да бъдат погасени до 25 ноември 2022 г. Размерът на лихвата е 2%.

Не се допуска отсрочване на заеми на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.

Leave a Comment