До края на ноември ще бъде отворена мярка 6.3 за малките стопанства

пипер горогледДо 30 ноември 2021г. ще бъде отворен приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на ПРСР Георги Събев при откриване на видеоконферентна среща на Тематичната работна група по обсъждане проекта на насоки за кандидатстване по подмярката със заинтересованите страни.

С приоритет ще се разглеждат проекти на кандидати с образование в областта на селското стопанство, биологични производители, както и тези, които развиват дейност в планинските райони.

Прочети още: Подготвя се мярка 6.3 за малките фермери с бюджет за финансиране на 1333 кандидати

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е близо 40 млн. лева. Максималният размер на средствата за един кандидат е до 30 хил. лева, като изплащането им ще се извършва на два етапа.

Първото плащане ще бъде на стойност близо 20 хил. лева и ще се реализира до два месеца след сключване на административния договор.

Окончателното плащане ще се извърши след точна реализация на бизнес плана, което ще се удостовери с проверка на място от Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция.

Потенциалните кандидати трябва да са регистрирани земеделски производители и да притежават стопанство със стандартен производствен обем (СПО) между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро, включително.

Националната служба за съвети в земеделието ще помага на малките стопани в разработването на проектите.

Leave a Comment