В Германия средната рента за земя е 329 евро/ха, а средната цена на хектар е близо 27 хил. евро

жътва в ГерманияПрез 2020 г. средната рента за един хектар земеделска земя е била 329 евро, което е с 61% по-високо в сравнение с десет години по-рано. През 2010 г. рентата е била 204 евро, според Федералната служба по земеделие и храни на Германия.

Цените за наем се различават в зависимост от вида на ползване: За един хектар обработваема земя земеделските производители трябваше да плащат средно 375 евро през 2020 г. (2010 г.: 230 евро; + 63%), средният лизинг за постоянни пасища е 198 евро ( 2010 г.: 130 евро; + 52%).

Покупните цени на земеделска земя нараснаха дори по-бързо от цените за наем между 2010 и 2020 г.: Докато един хектар струваше средно 11 854 евро през 2010 г., фермерите трябваше да плащат повече от два пъти повече през 2020 г., а именно средно 26 777 евро.

Това са средните цени за цяла Германия. Има и текущи договори за наем. В резултат на това споменатите суми изглеждат доста ниски, но въз основа на същата методология те могат да бъдат сравнени с предишни години. В действителност наемните цени в момента са доста над 1 000 евро/ха, в зависимост от региона, а изкупните цени на земята са над 50 000 евро/ха, съобщава Топаграр.

Leave a Comment