Агрометеорология: Рязко застудяване в края на ноември ще приспи есенниците

Прогноза за периода 26 ноември – 2 декември 2021 г.

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ 

рапицаПрез следващия период агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. През първата половина от периода те ще се определят от високи за сезона температури, които ще удължат вегетацията на есенните посеви. При зимните житни култури, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават различни фази. При пшеницата ще преобладава фаза трети лист. На места в Дунавската равнина и в североизточните райони на страната при засетите в агротехнически срок посеви ще се наблюдава начало на фаза на братене. При по-късно засетите, в края на второто десетдневие на ноември, есенници ще протича фаза поникване.

След наднормените температури, през втората половина от периода агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна. В края на ноември и началото на декември се прогнозира рязко понижение на температурите и средноденонощни стойности около и под биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. Очакваното застудяване ще доведе до затихване, а във високите полета, където не се изключват валежи и от сняг – и до прекратяване на вегетационните процеси при есенниците.

През повечето дни от периода прогнозираното неустойчиво време, с чести валежи, ще ограничава провеждането на сезонните агротехнически дейности. По-подходящи условия за засаждане на овошки ще има в началото на периода.

Leave a Comment