De minimis за рибовъди догодина

Скъпите фуражи и електроенергия затрудняват бизнеса, а когато фирмите предоставят информация за разходите, секторът ще изсветлее
Есетри

Есетри

Министерството на земеделието, храните и горите ще разработи схема за държавна помощ de minimis за подпомагане на рибопроизводители през 2022 година. С нея се цели подкрепа на пострадалите от увеличената цена на електроенергията, използвана за отглеждане на рибата и значителното увеличаване на цената на фуража, използван в рибовъдството през 2021 г. Това стана ясно по време на заседание на Консултативния съвет по рибарство, председателстван от заместник-министъра на земеделието, храните и горите Георги Събев.

Той отбеляза, че за последен път de minimis в отрасъла е бил предоставен през 2012 г.

По думите му, за да започне работа по процедурата, е необходимо представителите на бизнеса да предоставят информация за разходите по направления и призова за активност, с което да се ускорят дейностите по нея.

Браншът информира, че според техните изчисления цената на фуражите се е покачила с 20-30% през тази година спрямо предишната, което затруднява производителите. Според тях разработването на такава схема ще подкрепи работещите в рибопроизовдството и ще подпомогне изсветляването на сектора.

„Надявам се в рамките на идните седмици да бъде предоставена нужната информация от бранша и работата по създаването му да започне“, подчерта още Георги Събев.

Консултативният съвет разгледа и въпроса за забрана за улов на бяла пясъчна мида през размножителния ѝ период. Членовете на съвета се обединиха около решението да бъдат предприети необходимите действия за въвеждане на ежегодна временна забрана за улова на бяла пясъчна мида през месеците май, юни и юли. Ще бъде създадена работна група към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), която подробно да бъде разгледана темата.

По време на заседанието беше разгледан и въпросът за състоянието на „Рибни ресурси“ ЕООД и управляваните от дружеството пристанища. Решението на съвета бе на следващото заседание да бъдат докладвани възможностите и целесъобразността за прехвърляне на рибарски пристанища от дружеството към ИАРА, с цел оптимизиране на дейностите, свързани с риболова.

В дневния ред на съвета бе поставен и въпросът за функциониране на системата за наблюдение на риболовните кораби и проблемите с генерираните от системата грешни данни за улови. По информация на бизнеса има грешки в системата, които създават ежедневни трудности в работата на рибопроизводителите. Представителите на ИАРА посочиха, че са предприети действия по отстраняване на проблемите и увериха, че занапред бизнесът не трябва да има притеснения. Решението на съвета е, че Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в сътрудничество с представители от сектора ще коригира неточните данни в системата.

Leave a Comment