Бюджет 2022 г. на ЕС: 40,4 млрд. евро за директни плащания, 13 млрд. за ПРСР

Европейски парламентЕвропейският парламент одобри най-големия бюджет на ЕС. След политическото споразумение, постигнато между Комисията, Съвета и евродепутатите миналата седмица, пленарната сесия на представителите на ЕС одобри общия бюджет за 2022 г. от 170,6 милиарда евро и 143,5 млрд. за фонда за възстановяване.

Общата селскостопанска политика (ОСП) възлиза на 53,1 милиарда евро за догодина.

Бюджетната глава „Природни ресурси“, която включва ОСП, възлиза на общо 56,4 милиарда евро.

В рамките на селскостопанската политика 40,4 милиарда евро отново ще бъдат на разположение за директни селскостопански плащания и разходи на селскостопанския пазар през 2022 г.

Според бюджетното споразумение около 13 милиарда евро са предвидени за развитие на селските райони – т.е. втория стълб.

Земеделският бюджет за 2022 г. ще бъде последният, който ще се управлява съгласно правилата на предишната ОСП.

Новата селскостопанска политика на ЕС, която все още не е ратифицирана, ще влезе в сила от 2023 г.

Средствата от фонда за възстановяване, който беше наложен за отстраняване на икономическите последици от кризата с Ковид-19, наред с други неща, ще увеличат бюджета за екологичната и климатичната програма LIFE с допълнителни 47,5 милиона евро.

Leave a Comment