9,5 милиона души са работили в селското стопанство в ЕС, у нас 600 000

Разпределяне на субсидиите през 2019 г.

Разпределяне на субсидиите през 2019 г.

Пресслужбата на Европейския парламент (ЕП) публикува  инфографики за това как се разпределят европейските субсидии по страни и каква е заетостта в сектора. 

Една част от средствата са за директни плащания на земеделските стопани, а друга част са предназначени за управление на селските райони и на природните ресурси.

Настоящите правила на ОСП са валидни до края на 2022 г., след което ще влязат в сила новите промени в политиката, които ще важат до 2027 г.

През 2019 г. са изразходвани 38,2 млрд. евро за директни плащания към земеделските стопани, а други 13,8 млрд. евро са подпомогнали развитието на селските райони.

Допълнителни 2,4 млрд. евро са подкрепили пазара на селскостопанска продукция.

В селското стопанство е имало 9,5 млн. работни места през 2019 г., а през 2018 г. още 3,8 млн. души са били заети в хранителната индустрия.

Най-много хора са били заети в селското стопанство в Румъния, а в производството на храни – в Дания.

В България работещите в земеделието са били около 600 000 души през 2019 г., а в хранително-вкусовата промишленост – около 82 000 души през 2018 г.

 

Leave a Comment