Инфлуенца по птици засегна ферма с 80 хил. кокошки в Цалапица и две лични стопанства

кокошкиОще три огнища на зараза с Високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците в областите Пловдив и Пазарджик бяха потвърдени от БАБХ. Вирусът е установен в един индустриален обект в село Цалапица, община Родопи, област Пловдив и в две лични стопанства – също в село Цалапица и в село Варвара, община Септември, област Пазарджик.

Около 80 хиляди кокошки  в индустриалната птицеферма ще бъдат умъртвени и обезвредени под официален надзор. В личните стопанства общият брой на птиците, които ще бъдат унищожени, е 100.

Припомняме, че през ноември бе установено огнище в птицеферма с над 30 000 кокошки-носачки в село Трилистник и в стопанство с 500 кеклици и яребици в село Стряма, като и двете села са в област Пловдив.

Изпълнителният директор на БАБХ издаде заповед за обявяване и мерки за контрол на огнище на Инфлуенца по птиците.

Около птицефермата и личното стопанство в Цалапица са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат населените места от общ. Родопи – с. Цалапица и общ. Стамболийски – град Стамболийски; и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат населените места от област Пловдив – град Пловдив, от        общ. Съединение – град Съединение, в общ. Марица – с. Царацово, с. Войсил, с. Бенковски, с. Радиново, с. Костиево, в общ. Родопи – с. Оризари, с. Кадиево, с. Златитрап, от общ. Стамболийски –  с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре, с. Ново село, с. Триводици; в област Пазарджик – селата Хаджиево, Говедаре и Мало Конаре.

3- и 10-км зони са определени около огнището в село Варвара. В трикилометровата попадат землищата на селата Варвара, Ветрен дол, Симеоновец и Семчиново в община Септември. В десеткилометровата – общ. Белово – гр. Белово, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Аканджиево, в общ. Септември – гр. Септември, с. Карабунар, с. Бошуля, с. Злокучене, с. Ковачево, в общ. Пазарджик – с. Звъничево, с. Лозен, с. Братаница, с. Ляхово, с. Паталеница.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движения на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в двете зони.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.

 

Leave a Comment