Близо 2 500 стопани на трайни насаждения получиха подпомагане за зимни пръскания

зимни пръсканияДържавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе близо 1,4 млн. лв. (1 392 906 лв.) по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

Субсидии получиха 2 460 допустими за подпомагане стопани, които отглеждат трайни насаждения.

В периода на приема, който се състоя от 11 до 29 октомври, 2 603 овощари и градинари подадоха документи за целево подпомагане. Финансовата подкрепа се предоставя за закупуване на растителнозащитни продукти, използвани през есента в периода на масов листопад и гниене на листата. Общо заявената площ от стопаните е 17 295 хектара. Финансовата подкрепа е до 100 лева на хектар с ДДС.

Субсидират се направените разходи за продукти за растителна защита, извършени след подаване на писмено заявление до областните дирекции на Фонда, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.

Средства се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита. Другото изискване е те да са включени в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита.

Бюджетът на държавната помощ беше увеличен миналата седмица с решение на УС на ДФЗ от 6 млн. лв. на 6,120 млн. лв. за двата периода на подпомагане – през есента и пролетта.

Leave a Comment