САРА: С най-голям потенциал за последващ ценови ръст са ечемикът и пшеницата

жътва, стопанството на ДелгянскиС най-голям потенциал за нарастване в следващите месеци е цената на пшеницата и най-вече ечемикът, където има място за до 25% увеличение. Това прогнозира в месечния си бюлетин за ноември Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика.

Изчисленията на САРА показват, че с най-високи брутни маржини за реколта 2021 е рапицата. На хектар те са около 1350 лв, приспадайки преките производствени разходи (без рента, труд и др. постоянни разходи).

Осезаемото увеличение на цените на слънчогледа повишиха брутните маржини за тазгодишната реколта и той заедно с пшеницата се изчислява да имат около 1200 лв/ха.

По-слабата реколта от царевица сваля брутната доходност до 1115 лв/ха, а същата при ечемика се оценява на 885 лв/ха.

На годишна база изкупните цени в България са най-високи при царевицата – 48% нагоре и при слънчогледа – 56%.

САРА очаква прибраните площи с пшеница през следващата 2022 г. да достигнат 1,15 млн.ха, ечемик – 117 хил ха. и рапица – 133 хил.ха.

Тези площи са почти аналогични с миналогодишните и със средните за последните години.

Впечатление прави намаление на площите с ечемик, които са заемали около 180 хил.ха. от обработваемата земя през 2017 г.

Намаление има и при рапицата, която до 2018 г. е покривала около 180 хил.ха.

Засега повишените разходи за производство не се очаква да се отразят на свиване на площите, но ще засегнат в известна степен добивите.

Международна търговия

Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни

FOB цените от Украйна за ноември не спират да се покачват, като са с 7% нагоре на месечна база и са с повече от 1/3 над миналогодишните. Достигнатите цени са съответно: хлебна пшеница – 344 US$/т, ечемик – 300 US$/т, фуражна пшеница – 320 US$/т.

При царевицата FOB цената е 290 US$/т. При слънчогледовото олио FOB цените остават почти на нивата отоктомври и са 1430 US$/т, а за слънчогледовото семе 700 US$/т.

Очаква се цените на пшеницата да продължат да се вдигат, като за качествена хлебна пшеница достигнат 360-370 US$, а цената на слънчогледовото олио да надхвърли 1500 US$.

Русия се опитва да предпази вътрешния си пазар от недостиг и от ново нарастване цените на слънчогледовото олио, като експортното мито е 277 US$/т за декември, което се очаква да доведе до намаление цената на слънчогледовото семе, отбелязало рекордни исторически нива.

Увеличението на цените на цялата маслодайна група превишават ръста, отчитан при зърнените култури, с между 2-3 пъти.

FOB цените на палмово масло от Индонезия от края на ноември остават 1400 $US, като за момента е достигнат връх, който трудно ще бъде надминаван без появата на нови или задълбочаване на съществуващите фактори.

Leave a Comment