Връчват дипломите на 502 бакалаври и магистри на Аграрен университет

Архивна снимка на Агро Пловдив

Архивна снимка на Агро Пловдив

Утре, 16 декември, 506 възпитаници на Аграрния университет в Пловдив, випуск 2021, ще получат дипломите си като бакалаври и магистри на тържествена церемония.

Събитието започва в 11 часа в Аулата в Ректората, а час по-късно ще продължи със самото връчване на дипломи във факултетите по агрономство (Втора аудитория), Лозаро-градинарство (Седма аудитория), Растителна защита и агроекология (Аула) и Икономика (Девета аудитория).

295 са успешно завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и 207 – степен „магистър“.

Средният успех от следването на бакалаврите от всички 15 специалности, редовна и задочна форма на обучение, е много добър 5,08, а средният успех от държавните изпити – много добър 5,36.

Магистрите от 17 специалности в шест професионални направления се дипломират със среден успех от следването – отличен 5,57 и отличен 5,60 от ДИ.

С Плакет „Отличник на Випуск 2021“ се удостояват 7 пълни отличници бакалаври, 47 отличници бакалаври с успех над 5.50 от курса на следване и успех от държавните изпити отличен 6.00 и 24 пълни отличници магистри.

Традиционната Награда на Ректора ще бъде връчена на абсолвента Христо Козаров, специалност Агрономство (Лозаро-градинарство).

Наградата Еразъм+ студент на випуск 2021 ще получи Стефан Кировски, специалност „Аграрен туризъм“. 

Сред отличниците са и 10 абсолвенти, бакалавърска специалност „Растителна защита“, от Република Южна Африка, като 5 от тях продължават образованието си в АУ в магистърски специалности.

Посланикът на Република Южна Африка г-н Табо Тахе ще поднесе приветствие към абсолвентите.

Присъствието е възможно при представяне на зелен сертификат – завършен цикъл на ваксинация, преболедуване, направен антигенен тест в последните 48 часа или PCR тест в последните 72 часа, предупреждават от университета, като напомнят и за носенето на предпазни маски.

 

                                                                 

Leave a Comment