ЕК ще предложи догодина правна рамка за сертифициране на CO2 в почвите

Това ще донесе допълнителни доходи на фермери и лесовъди, заяви комисарят Войчеховски

Sunn Hemp NO-TILL Europe 2020 July (1)Европейската комисия (ЕК) иска да предложи правна рамка за сертифициране на съхранението на CO2 в почвите и горите през следващата година. Властите в Брюксел съобщиха за това вчера.

След това земеделските стопани и лесовъди трябва да прилагат практики за депонирането на вредния за климата CO2 в почвата и растенията, и да получават компенсация за това.

„До 2030 г. инициативите за климатично ефективно земеделие трябва да допринесат за съхранението на 42 милиона тона CO2 в естествени поглъщатели на CO2 в Европа“, каза Комисията. За сравнение: според Федералната агенция по околна среда, приблизително 739 милиона тона парникови газове са били изпуснати в Германия през 2020 г., сравнява немският сайт agrarheute.

Заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс обеща, че новите мерки на ЕС ще помогнат за създаването на нови бизнес възможности за земеделски стопани, горски стопани и други стопани в селското стопанство.

Комисията планира три основни области на действие:

  1. Насърчаване на климатично ефективни земеделски практики в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) и други програми на ЕС, както и чрез национално публично и частно финансиране;
  2. стандартизиране на методите за наблюдение, докладване и проверка, необходими за създаване на ясна и надеждна рамка за сертифициране и за позволяване на развитието на доброволни въглеродни пазари;
  3. предоставянето на по-добри знания, управление на данни и индивидуални консултантски услуги.

Еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски подчерта, че селското и горското стопанство са съюзници в борбата срещу изменението на климата, тъй като смекчават последиците от него, като прихващат CO2 от атмосферата.

„Ефективното по отношение на климата земеделие ще засили приноса на фермерите и горските стопани към декарбонизацията на нашата икономика, като генерира допълнителен доход за фермерите и в същото време ще защити биоразнообразието, като направи фермите по-устойчиви на природни бедствия и ще гарантира продоволствена сигурност“, каза полякът.

Германската асоциация на фермерите (DBV) предупреди в първоначална реакция на съобщението на комисията за несъответствие. „Основната задача на селското стопанство е да произвежда безопасна, висококачествена храна. Свързването на въглерода може да бъде предоставено като допълнителна услуга за опазване на климата “, казва генералният секретар на DBV Бернхард Крюскен.

 

Leave a Comment