Иван Иванов обещава Закон за браншовите организации и облекчена процедура за водочерпене

Министерството на земеделието ще проучи възможностите за възлагане на услуги и обучения, извършвани или наемани от браншовите обединения

Иван Иванов„Изключително интензивна е работата и прегледът на всичко договорено, постигнато към днешна дата по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони“, заяви пред Дарик радио министърът на земеделието Иван Иванов. Той посочи, че ще работи в партньорство с браншовите организации за съвместно набелязване на най-добрите решения за сектора.

Министърът увери, че ще се срещне с тези, които са заявили желание.

Иванов каза, че е отворен за дебати по отношение на регламентирането на работата с браншовите организации, така че да се гарантира представителност на всички техни членове.

„Предвижда се проучване на възможностите за възлагане на услуги и обучения, извършвани или наемани от браншовите обединения. Заложена е и работа по подготовка на нов Закон за браншовите организации в земеделието, каква ще е неговата рамка предстои да видим, след като направим подробни проучвания“, уточни министърът.

Министър Иванов заяви готовност за дебат и по повод искането на браншовите организации от хранително-вкусовата промишленост по отношение редуциране ДДС на храните, като посочи че се обсъждат възможности по отношение на „малката потребителска кошница”.

Следващата седмица ще стане ясен и съставът на екипа му, който ще бъде представен и ще обяви своите приоритети, по които ще работят заедно, информира Иванов.

Кабинетът ще работи напълно прозрачно и това ще е принцип, който ще следваме и при нас, каза още земеделският министър. Той обясни, че стопаните и обществото, трябва да са уверени, че институцията ще работи в тяхна полза и интерес, и да бъдат наистина спокойни, че публичният ресурс се управлява професионално и открито, както и че ще се цели ограничаване на концентрацията на производствени ресурси.

Министър Иванов наблегна, че един от водещите приоритети ще са дейности в подкрепа на потреблението на български продукти; насърчаването на регистрацията и промотирането на продукти със защитени географски означения, защитени наименования за произход, храни с традиционен характер.

Друг основен негов приоритет ще е въвеждане на абсолютно пълна прозрачност в управлението на горите, и създаване на обществени консултативни съвети на местно и национално ниво към държавни и общински горски структури.

„Обилните валежи от последните дни, показаха необходимостта от спешни мерки при управлението на „Напоителни системи“ и стопанисването на съоръженията“, подчерта още министър Иванов при очертаване на своите непосредствени приоритети. Той обясни, че възложените от него проверки показват, че има едно изключително непрозрачно и недобро управление, което е довело до възможността за тези бедствия. По думите му само преди година тези диги са били ремонтирани, но дори нямат приемане с акт 16. Иванов подчерта, че резултатите ще бъдат изпратени в МВР за последващ контрол.

„За да защитим пострадалите и с цел превенция поискахме от междуведомствената комисия за възстановяване от бедствия и аварии да бъдат отпуснати средства, като бе поискано те да бъдат дадени на областните управи, за да извършат съответните действия“, коментира той.

Според него ревизията на работата на Напоителни системи ще е много детайлна, а по-дългосрочната визия предвижда конкретен план за обновяване на съоръженията за напояване, като фокусът ни ще е насочен в стратегически важните райони, като те са вече набелязани. Иванов подчерта, че има и включени дейности в Националния план за възстановяване и устойчивост.

„Има предвидени средства в изтичащия вече период на ПРСР и трябва да положим усилия да не бъдат загубени, защото при едно лошо управление тези средства са в не малка степен под риск. Планираме и ускоряване на процедурите за получаване на разрешение за водочерпене от повърхностни и подпочвени води, т.е. цяла палитра от дейности, които в много кратък период трябва да бъдат изпълнени, защото следващата земеделска година чука на вратата и трябва да положим усилия следващия поливен сезон да започне пълноценно“, заяви министър Иванов.

В тази връзка министърът информира, че още утре е на работно посещение в района на община Садово, за да провери на място ситуацията с наводнената дига и да се срещне с пострадали земеделски стопани и представители на общинската и областна управа, за да се потърсят съвместни решения.

 

Leave a Comment