Агрометеорология, януари 2022 г.: Температурите ще държат растенията в покой

Месечна прогноза

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ    

диви конеВ началото на януари 2022 г., агрометеорологичните условия ще се определят от високи за сезона температури и средно денонощни стойности в по-голямата част от полските райони на страната близки до биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.

В крайните южни и югоизточни райони ще се създават условия за протичане на слабо изразена вегетация при есенниците, но тя няма да доведе до промяна във фенологичното състояние на културите.

Посевите с пшеница и ечемик встъпиха в зимата в различни фази. Късно засетите, в края на есента, зимни житни култури в агростанциите Бъзовец, Николаево, Казанлък, Кюстендил, Чирпан, Хасково и Сливен са във фаза поникване.

При ноемврийските посеви в Кнежа, Търговище и Пазарджик преобладава фаза трети лист.

Във фаза братене, подходящата за зимуване фаза, са засетите в агротехнически срок есенници в агростанциите Новачене, Павликени, Пловдив, Любимец, Ямбол, Провадия, Д.Чифлик и Карнобат.

В края на първата седмица от януари агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. Очакваното застудяване ще предотврати нежелателната вегетация при зимните житни култури, която би довела до разкаляването на посевите и намаляване на тяхната студоустойчивост.

През второто и третото десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от температури близки до климатичните норми и ще поддържат в покой есенните посеви. През месеца прогнозираните минимални температури, между минус 10-15 ℃, в условия без снежна покривка и при по-продължително задържане, ще застрашават от измръзване късно засетите посеви. Стойности по-големи от минус 10 ℃ са критични за зимните житни култури във фаза поникване, а под минус 13 ℃ и за тези, във фаза трети лист.

Очакваните около нормата за месеца валежи през януари, ще увеличават почвените влагозапаси в еднометровия и двуметровия слой. В края на декември влагозапасите при пшеницата в еднометровия почвен слой в по-голямата част от полските райони бяха с нива над 90% от ППВ (пределна полска влагоемност).

През януари по-подходящи условия за провеждане на зимни резитби при овощните култури ще има в края на второто и през повечето дни от третото десетдневие.

Leave a Comment