Финално за 2021 г.: 76% ръст на стойността на брутната продукция от пшеница, 81% от рапица

През миналата година зърнените и маслодайни реколти увеличиха дела си в брутната продукция от селското стопанство от 50 на повече от 60 процента

пшеници на Семенарска къща СадовоРекордни стойности на добавената стойност от земеделие и на стойността на брутната продукция при зърнени и маслодайни култури прогнозира във финалния си бюлетин за 2021 г. Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА).

Добавената стойност от земеделие по прогноза на САРА ще е над 4,2-4,3 млрд.лв.

Брутната продукция по предварителни данни на НСИ възлиза на 10,2 млрд.лв.

Причина за големите ръстове се открива в изобилната реколта и високата изкупна цена на продукцията.

Делът на зърнените и маслодайни култури, които формираха около 50% от Брутната продукция от селско стопанство, през 2021 г. ще увеличат този процент до над 60 на сто. Брутната продукция от зърнени и маслодайни ще е с 55 процента по-висока в сравнение с предходната 2020 г.

Предварителната оценка на НСИ за брутната продукция в зърнопроизводството е за ръст от 61%, а при маслодайните култури – 54%.

Най-голямо стойностно увеличение се отчита при пшеницата – 76% и рапицата – 81%.

През новата 2022 година при зимните култури, САРА очаква прибраните площи с пшеница да достигнат 1,15 млн.ха, ечемик – 117 хил ха. и рапица – 133 хил.ха. Тези площи са почти аналогични с миналогодишните и със средните за последните години.

През декември се отбеляза едно от най-големите увеличения на изкупните цени от началото на пазарната година. Ечемикът нараства за месец с 17%, а пшеницата с 13%.

На пазарите се очаква затишие заради празниците, а от Новата година търсенето ще остане силно, което ще продължи да движи цените нагоре, но с по-бавен темп.

Международни цени

FOB цените от Украйна за декември се задържат в сравнение с предходните месеци, когато нарастнаха със средно 7% месечно. Достигнатите цени са съответно: хлебна пшеница – 329 US$/т, ечемика – 300 US$/т, фуражна пшеница – 309 US$/т. При царевицата FOB цената е 275 US$/т. При слънчогледовото олио, FOB цените спадат с около 6% на месечна база и са 1330 US$/т, а за слънчогледовото семе 665 US$/т.

Очаква се цените на зърнените и маслодайни култури да продължат да се вдигат през Новата година. Заради празниците по това време на годината, раздвижване на пазарите може да има след средата на януари, 2022 г.

Износното мито за пшеница от Русия продължава да се покачва и е 94 US$, а за царевица 69 US$, когото е в рамките на квотата. Извън квотата, митото е 50% от индикативните износни цени, но не по-малко от 100 US$.

При слънчогледовото олио износното мито е 70% от разликата между индикативната цена и 1000 US$.

FOB цените на палмово масло от Индонезия от края на декември слизат до 1320 $US, като за момента е достигнат връх, който трудно ще бъде надминаван без появата на нови или задълбочаване на съществуващите фактори.

Leave a Comment