Градината на зеленчуците се сви до 4,6% от общото растениевъдство

По предварителни данни на НСИ производството на домати през 2021 г. може да падне под 100 000 тона
Тези домати на борсата до Първенец  са албански

Тези домати на борсата до Първенец са албански

За пета поредна градина данните за българските зеленчуци се свиват.

През 2021 г. делът на зеленчукопроизводството в общата растениевъдна продукция падна до 4,6%, докато през 2020 г. то е заемало 7,1%, съобщава САРА.

Брутната продукция е с 6% по-ниска, което се дължи както на свиване на физическото производство, така и на по-ниските цени.

На годишна база се очертава спад на производството с 2% в сравнение с 2020 г, докато цените на зеленчуците са с 4-5% по-ниски от миналогодишните.

Зеленчукопроизводството свива своето присъствие в Брутната селскостопанска продукция до 4,1%, заедно с картофите, като за сравнение в периода между 2011- 2015 година, този процент е бил по-нисък.

Последващите оценки на САРА за производството на домати през тази година е за допълнително намаление от около 8 хил.т. от предходните предвиждания, при количествата от 112 хил.т. По предварителни данни на НСИ, производството дори може да падне под 100 хил.т.

САРА понижава прогнозата си за производството на пипер до 50 хил.т. Това равнище е подобно на реколтата от 2020 г, когато производството е 51 хил.т., едно от най-ниските нива за последните 10 години.

В последващите предвиждания за производството на краставици през 2021 година САРА запазва очакванията си за обеми от 43 хил.т за оранжерийно производство и 9 хил.т. за продукцията отглеждана на открито. Общото производство на краставици се изчислява да е на нива от 52 хил.т.

Цените на едро през декември се покачват най-рязко при краставиците с около 39% на месечна база. Слабото предлагане е основната причина за това, като най-високите цени на зеленчука обичайно са през януари и февруари. Цените на дребно остават в рамките на средните за сезона.

Зеленчукопроизводство в Европа

Все повече оранжерийни производители от Европа ограничават производството си, като особено това се вижда при доматите. Растящите разходи за отопление и конкурентните цени от Турция и Мароко, особено след девалвацията на турската лира застрашават рентабилността на зеленчукопроизводството. Друг проблем са доставките, като разходите за транспорт се увеличават поради свиване на превозните услуги.

Една година след излизането на Великобритания от ЕС предизвикателствата са свързани с недостига на работна ръка по цялата хранителна верига, затруднения в доставките в Обединеното Кралство заради високата зависимост от вноса на пресни плодове и зеленчуци от ЕС и неразработени алтернативни канали за доставка, което най-силно се отразява на потребителите.

Leave a Comment