Цените на суровото мляко са по-ниски от европейските, но пък кашкавалът ни е два пъти по-скъп

Българските цени на суровото мляко – ниски, маслото и кашкавалът – високи

Българските цени на суровото мляко – ниски, маслото и кашкавалът – високи

Заради увеличението на брутната селскостопанска продукция през 2021 г. делът на млякото в нея се свива до 7%, въпреки че като цяло секторът е с ръст.

За сравнение през 2020 г. този процент е възлизал на почти 10%, съобщава САРА.

Физическото производство на мляко остава без промяна на годишна база, докато цените се увеличават с 3%.

Предвижданията на САРА за производството на краве мляко през 2021 г. е за количества от 871 хил.т., което е с 1,2% по-малко от това през 2020 г., а добитото овче мляко да спадне до 71 хил.т., което е спад със 7%.

Предвижданията на САРА за развитие на млечното стадо са за намаление на поголовието до 190 хил. глави в следващите години до 2025 година. За 2020 г. статистиката към земеделското министерство отчете, че млечните крави са 227 795 броя.

 

Данните на САРА показват, че цените на суровото мляко у нас през септември – ноември са с около 10% по-ниски от европейските.

За сметка на това българското масло е към 70% по-скъпо от това в Европа, а кашкавал Витоша е на двойна цена спрямо европейския еквивалент сирене Чедър.

Млечната верига в света

За периода януари-октомври изкупено мляко в ЕС се понижава минимално с 0,1% съпоставено със същия период на 2020 г. Намаление на производството започва да се наблюдава, както заради намаление на поголовието, така и заради скъпите фуражи.

Цената на суровото мляко на Спот пазара Лоди в Италия в края на декември нараства до 0,49 евро/л., докато претеглените цени за ЕС-27 на договорния пазар е 0,39 евро/кг. Европейските изкупни цени са по-ниски от тези в Нова Зеландия, които са около 0,4 евро/кг, където обичайно се отчитат едни от най-конкурентните цени, което показва, че тенденциите нагоре ще продължат.

Стабилните цени на сирената и покачването на цените на останалите млечни продукти в ЕС, дължащо се до голяма степен на повсеместното покачване на разходите, заедно с високото търсене, водят до 63% увеличение при цените на маслото и 7% на кашкавала на годишна база.

 

Leave a Comment