Браншовиците в селското стопанство затрупаха ръководството на МЗ с проблемите си

След първата среща на живо днес, обсъжданията за селското стопанство ще продължат онлайн на 12, 13 и 14 януари

Браншовици от различни сектори, които бяха поканени в аграрното министерство на опознавателна среща, затрупаха днес ръководството с проблемите, пред които са изправени.

екипът на Иван Иванов на среща с браншовици

Първата среща на живо днес между аграрните и преработвателни организации и управляващия състав на  Министерството на земеделието (МЗ) , ще бъде продължена по отделните сектори 12 (сряда), 13 и 14 януари. На 12 януари темата ще е „Растениевъдство“, на 13-ти – „Животновъдство“, а на 14-ти – политики по агрохранителната верига и преработка на суровини и храни от животински произход.

Това е съобщил днес земеделският министър Иван Иванов. На срещите в сряда-петък ще бъде обсъден Националният стратегически план преди провеждането на следващото заседание на Тематичната работна група на 17 януари, когато се очаква да бъдат дискутирани най-спорните въпроси.

В първата работна среща с браншови организации днес са участвали и заместник-министрите Атанас Добрев, Момчил Неков, Иван Христанов и Стефан Бурджев.

Министър Иванов е заявил желание ведомството да работи в максимално взаимодействие с браншовите организации и заедно да се търсят най-добрите решения на всички въпроси.

По време на срещата, представителите на браншови организации поставиха секторни въпроси, на които следва да се търси съвместно решение. Те изразиха своята подкрепа за регламентиране на дейността им чрез създаването на Закон за браншовите организации, съобщават от МЗ.

Проблемите

Представителите на сектор „Плодове и зеленчуци“ информираха за икономическата ситуация, в която се намира сектора, предвид повишената цена на енергийните носители, като алтернатива предложиха намаляване на ДДС ставката за продуктите от малката потребителска кошница. Особен акцент беше поставен върху необходимостта от подпомагане на производителите на оранжерийна продукция, предвид увеличаването на разходите за производство и необходимостта на осигуряването на българска оранжерийна продукция през следващите месеци.

Биологичните производители запознаха екипа на министерството с визията им за развитие на сектора и необходимостта от осигуряване, както на финансови средства, така и на политическа ангажираност, за популяризиране на сектора в съответствие с целите на Зелената сделка.

Представителите на животновъдния сектор изложиха своите проблеми, свързани с увеличените цени на фуражите, нерегламентирания внос на суровини и храни от животински произход и поискаха предприемане на мерки във връзка с осигуряването на пасища за животновъдите от общинския и държавен поземлен фонд.

Участниците в срещата, представляващи сектора на преработвателите, акцентираха върху връзката между производството на суровини, с цел преработка и осигуряване на продоволствената сигурност.

 

Leave a Comment