Земеделското министерство отказва да изнесе публично резултати от одитите на ДФ „Земеделие“ – РА

Информацията е чувствителна, пише министър Иван Иванов в отговор на въпрос, зададен от Пламен Абровски
Каквото и да се констатира за работата на ДФЗ - РА, то си остава там

Каквото и да се констатира за работата на ДФЗ – РА, то си остава там

За широката общественост ще останат в тайна констатациите от извършените годишни одити на работата на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция през 2018, 2019 и 2020 година от Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата на Европейските земеделски фондове“, която е към Министерството на земеделието през посочения период.

Публично изнасяне на информация за одитите, които Европейската комисия е извършила върху работата на същата изпълнителна агенция, също няма да има.

Това се разбира от отговора на земеделския министър Иван Иванов, даден на въпроса на председателя на парламентарната Комисия по земеделие, храни и гори Пламен Абровски.

На 23 декември 2021 г. Абровски внася писмения въпрос, а на 10 януари министър Иванов отговаря следното:

„Във връзка с исканата от вас информация – становището и доклада с констатациите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата на Европейските земеделски фондове“, които се изготвят съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) №908/2014 за Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за 2018 г., 2019 г., 2020 г., и информация за одити на Европейската комисия, които касаят акредитацията на ДФ „Земеделие“ – РА, ви уведомявам следното:

Предвид обстоятелството, че исканата от вас информация е чувствителна, със значителен обем и засяга финансовата и икономическа политика, защита на лични данни и търговски интереси на физически и юридически лица и съгласно чл. 4 и член 5 от Регламент (ЕО) №1049/2001 на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, същата ще ви бъде предоставена за лично ползване при спазване на конфиденциалност от Ваша страна.“

 

Leave a Comment