Задачите на ЕК през 2022 г. – от пестицидите до въглеродните сертификати за търгуване

земеделие в УнгарияС темите за реформата на ОСП, Зелената сделка, опазването на културите, генното инженерство и опазването на климата, списъкът със задачите на селскостопанската политика, които Европейската комисия е поставила за 2022 г., е дълъг и противоречив. По време на френското председателство на Съвета на ЕС много важни решения в селскостопанския сектор ще трябва да бъдат оспорени още през първата половина на 2022 г., пише Topagrar.

Реформа на ОСП

На ниво ЕС реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) е свършена сделка. Всичко вече е насочено към държавите-членки, които трябваше да внесат своите национални стратегически планове за ОСП на Европейската комисия до 1 януари. Само 18 държави членки успяха да направят това навреме.

Задачата на Европейската комисия ще бъде да оцени и одобри националните стратегически планове през първата половина на 2022 г. Основните въпроси са: Доколко съпоставими са производствените стандарти за земеделските производители в икономическото пространство на ЕС и каква роля играят целите на Зеления пакт?

Целите на Зелената сделка не са задължителни за държавите-членки, които прилагат селскостопанската реформа. Въпреки това, точно това очакват някои евродепутати, според които проектите на стратегическите планове, които са разгледани досега, не отговарят на Зелената сделка. те смятат, че Европейската комисия трябва да окаже значително по-голям натиск върху страните членки.

Председателят на комисията по земеделие в Европейския парламент Норберт Линс (CDU) настоява за точното тълкуване на реформата: „При одобряване на стратегическите планове Европейската комисия трябва да гарантира, че страните членки спазват изискванията на реформата“.

Пестицидите в очакване на регламент

Представителите на селското стопанство и околната среда с нетърпение очакват предложенията на ЕС за реформиране на регламента относно „устойчивата употреба на пестициди“. С този регламент Европейската комисия иска да проправи пътя за една от амбициозните цели на Зелената сделка: намаляване наполовина на употребата на пестициди до 2030 г.

В същото време в момента ЕС обсъжда дали европейските фермери трябва да разкриват допълнителни данни за употребата на продукти за растителна защита.

Говорителят на селскостопанската политика на Зелените в Европейския парламент, Мартин Хойслинг, даде да се разбере: „В областта на растителната защита очаквам опасните пестициди да изчезнат от нашите полета.“ В интерес на лоялната конкуренция Хойслинг очаква спешното одобрение за неоникотиноиди да бъде „отменено“.

Въпросителни за глифозата

Новото одобрение на хербицида глифозат също ще държи ЕС в напрежение през 2022 г. Органите за одобрение на ЕС в момента разглеждат заявлението за ново одобрение на глифозат. Дискусията относно рисковете за здравето и околната среда на активното вещество не спира. Съвсем наскоро органите за оценка на държавите-членки на ЕС Франция, Унгария, Холандия и Швеция пледираха да не променят рисковата класификация на глифозата. Според доклада на т. нар. групата за оценка на глифозата на ЕС, повторното разрешение би било възможно.

Ново генно инженерство

Също толкова разгорещено, колкото и въпросът за одобрението на глифозата, политиците от ЕС обсъждат нови методи за размножаване като генната ножица CRISPR CAS. И тази дискусия няма да изчезне и през 2022 г. Напротив: до 2023 г. Европейската комисия иска да представи конкретна правна основа за растенията, базирана на новите методи за отглеждане. Това се предшества от публичен обмен на мнения, в който могат да участват всички граждани на ЕС.

Въглеродни сертификати за възнаграждаване на фермери

През декември 2021 г. Европейската комисия представи своята „Инициатива за устойчиви въглеродни цикли“ . Това е част от пакета за защита на климата „Fit for 55″ (Готови за 55) . Една от целите на комисията е да разработи сертифициране за улавяне на въглерод и по този начин да отвори бизнес зона за фермерите.

До края на годината Комисията иска да представи правна рамка на ЕС за въглеродните сертификати, основана на твърди и прозрачни правила за отчитане на въглеродните емисии.

Това приветства и Норбърт Линс. „Всеки, който намалява емисиите или съхранява CO2 за постоянно, трябва да бъде възнаграден за това. Ето защо смятам, че сертифицирането и пазарната система за стимули за повече съхранение на въглерод в почвата и горите са добре дошли“, каза той пред топ agrar.

Leave a Comment