Кампуси и облекчена процедура влизане на чужди работници обещава МЗ

Предвижда се по-сериозен граничен контрол при вноса на плодове и зеленчуци

берачи на ягоди, работнициВ Националния стратегически план за развитие на земеделието и селските райони ще има мярка, с която ще се подкрепи създаването на мобилни кампуси за фермерите. Това заяви вчера по време на видео срещата с представители на сектора министърът на земеделието Иван Иванов.  По-късно зам.-министър Иван Христанов обясни по темата за дефицита на сезонни работници, че в програмата му е предвиден разговор с Министерството на външните работи, така че да се преодолеят трудностите по осигуряване на работници от трети страни.

По отношение на работната ръка в розопроизводството бе обсъдена идеята за свикване на консултативния съвет по маслодайната роза, който да подпомогне изготвянето на стратегията за развитие на сектора и да работи по предложения, свързани с осигуряване на условия за привличане на работна ръка за сектора. За целта се планира да се привлекат в съвета и експерти от социалното министерство и Института по розата. Министърът посочи още, че предстоят разговори и с кредитни институции,за разглеждане на възможността за подпомагане в земеделието, сред които и осигуряване на заемни средства извън бюджета за началото на кампанията по розобера още през тази година.

Министър Иванов отговори и на въпрос на Националната асоциация на тютюнопроизводителите 2010, като увери, че по отношение подпомагане на тютюнопроизводителите се търси най-справедлив вариант.

„Имаме жизнена потребност от обединение на браншовите организации и загърбване на по-частните интереси“, заяви заместник-министър Иван Христанов. Той заяви, че трябва да се върви към разширяване на базата на българското земеделие, като се подпомагат по-малките производители в развитието им да станат средни и по-големи.

Една от основните теми, която беше повдигната по време на разговора, беше осигуряването на пазар за българската продукция. Заместник-министър Христанов акцентира върху това, че Министерство на земеделието започва усилена работа в подкрепа на българското производство: БАБХ ще контролира по-внимателно вноса от трети страни по отношение на сигнали за остатъци от препарати за растителна защита и пестициди; ще се проведат разговори с търговските вериги за по-добро позициониране на български продукти; за реализацията на продукцията предстоят разговори и с МОН и МЗ за вкарване на българското производство в училища, болници, старчески домове и всички останали социални заведения.

Заместник-министър Момчил Неков от своя страна подчерта, че желанието на екипа на министерството е да се увеличи  родното производство, да се популяризират схемите за качеството и търсене на пазари в чужбина, паралелно с намаляване на натиска върху производителите от страна на прекупвачите.

По отношение прилагането на ПРСР от бранша беше поставен въпросът за публикуване на ежеседмична база на разяснения към бенефициентите, като зам.-министър Неков пое ангажимент това да бъде направено.

Leave a Comment