Румъния получи 1,9 млрд. евро заем по Плана за възстановяване

Румъния

Съседката ще инвестира в гори, биоразнообразие, транспорт, енергия

Европейската комисия изплати днес 1,9 милиарда евро на Румъния като предварително финансиране на компонента „заем“ от Плана си за възстановяване и устойчивост (RRP). Това плащане идва след като страната получи на 2 декември 2021 г. безвъзмездни 1,8 млрд. евро.

Като цяло Румъния вече разполага с 13% от общия пакет по Механизма за възстановяване и устойчивост (FRR).

Очаква се страната да получи общо 29,2 милиарда евро, включително 14,2 милиарда евро субсидии и 14,9 милиарда евро заеми за срока на плана си. Споразуменията за заем и безвъзмездна помощ бяха подписани поотделно

Средствата позволяват на Румъния да инвестира в устойчив транспорт, гори и опазване на биологичното разнообразие, енергия, цифрова трансформация или образование. Например, проектите за модернизация на железопътния сектор се подкрепят от компонента „грант“ на румънския PRR, докато компонентът „заем“ ще финансира развитието, модернизацията и декарбонизацията на автомобилния транспорт.

Реформите и инвестициите в области като управление на водите, управление на отпадъците и обновяване на сгради също ще бъдат подкрепени основно чрез компонента „заем“. FRR е в основата на NextGenerationEU, което ще предостави 800 милиарда евро (по текущи цени) за подкрепа на инвестиции и реформи във всички държави-членки.

Планът на Румъния е част от безпрецедентния отговор на ЕС за излизане по-силно от кризата с COVID-19, насърчаване на екологични и цифрови преходи и укрепване на устойчивостта и сближаването в нашите общества.

 

Leave a Comment