Първият Съвет на земеделските министри в ЕС разглежда забраната за внос от Беларус

Европейски съветПървото заседание на Съвета по земеделие и рибарство на френското председателство се провежда днес, 17 януари, в Брюксел.

Срещата се председателства от френския министър на земеделието и храните Жулиен Денорманди . Европейската комисия е представена от комисаря по здравеопазване и безопасност на храните Стела Кириакидес и комисаря по земеделието Януш Войчеховски.

Сутрешната сесия е започнала със запознаване на министрите с работната програма на френското председателство. Това ще бъде последвано от информация от Комисията за конференцията на високо ниво „Хуманното отношение към животните в ЕС днес и утре“. 

След това датската презентация обръща внимание на законодателството на ЕС, свързано с търговското отглеждане и продажба на кучета. Сутрешната сесия завършва по програма с обмен на мнения по свързаните с търговията селскостопански въпроси . По време на тази дискусия министрите трябва да разгледат и друга бизнес точка, предложена от Полша, относно забраната за внос в Беларус.

След обяд Комисията представя своето съобщение относно устойчивите въглеродни цикли. Последната сесия за деня ще бъде посветена на дебат за пазарната ситуация на селскостопански продукти. По време на тази дискусия министрите ще разгледат и предложението на Чехия относно предизвикателствата пред сектора на свинското месо.

Работна програма на френското председателство

 

Френският министър на земеделието и храните Жулиен Денорманди ще представи приоритетите на председателството в областта на селското стопанство и рибарството. В областта на селското стопанство френското председателство ще се съсредоточи върху три основни области: реципрочни стандарти за продукти от ЕС и извън ЕС (чрез „огледални клаузи“); нисковъглеродно земеделие и улавяне на въглерод в земеделски почви; и намаляване на употребата на пестициди в земеделието.

В допълнение към тези инициативи, председателството се готви да приключи работата по предложението за регламент относно статистиката на земеделските суровини и продукция; да започне работа по преразглеждане на законодателството на ЕС относно гарантираните географски указания и традиционни специалности; и, ако е уместно, преразглеждане на политиката на ЕС за насърчаване на селскостопанските продукти. Председателството ще започне работа и по регламента за внос без обезлесяване.

Освен това председателството ще организира дебат в Съвета относно процеса на оценка на стратегическите планове на ОСП, за да се повиши прозрачността на този процес.

Leave a Comment