0,64 лв./кг винено грозде получават лозари с проекти за конверсия на лозя

лозя, лозе в БрестовицаЗемеделският министър е подписал заповед, с която определя цената на килограм винено грозде да е 0,64 лв./кг. Тя ще послужи за изчисляване на парично обезщетение за загуба на доход.

Такова обезщетение се полага на лозари, които изпълняват проект по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. по мярката за конверсия и преструктуриране на лозя. Цената от 0,64 лв./кг е за заявления, подадени през 2022 г., се посочва в заповедта.

Обезщетенията за бенефициери по мярката се изплаща за не повече от две години.

Заповедта е подписана на 14 януари 2022 г. и е публикувана днес.

 

 

 

Leave a Comment