До септември 2025 г. се удължава изпълнението на одобрени проекти за обучение по мярка 1.1

МЗХДо 1 септември 2025 г. се удължава изпълнението на одобрени проекти по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014-2020. Това е записано в проекта на заповед на заместник-министър Момчил Неков, която е публикувана за обществено обсъждане в периода 18-25 януари 2022 г. Според сега действащите условия за кандидатстване този срок е до 15 юни 2023 г.

В проекта на заповед се променя и срокът, в който трябва да стартира изпълнението. Вместо до 12 месеца от подписването на договора с бенефициера, срокът е удължен на 18 месеца в Административния договор.

В доклада към проекта на заповедта се посочва, че договорите по подмярка 1.1 са подписани през февруари 2021 г. и в тях е посочено, че трябва да се изпълнят до 36 месеца. Обявеният краен срок за изпълнение – 15 юни 2023 г. е по-малък от 36 месеца.

Освен това заради ограниченията, наложени от ковид пандемията някои бенефициери не са успели да стартират изпълнението навреме и затова срокът за започване на изпълнението е удължен с 6 месеца.

Проектът на заповед касае 41 изпълнители на одобрени проекти.

 

Leave a Comment