Вносът и износът на домати и краставици расте

Екранна снимка 2022-01-20 090303Вносът, но и износът на пресни зеленчуци у нас расте през периода януари-октомври 2021 г.. Нова показват данните на Националния статистически институт, цитирани в оперативния анализ на Министерството на земеделието.

През посочения период в страната са внесени 251,2 хил. тона пресни зеленчуци, което е с 10,8% повече спрямо януари-октомври 2020 г.

С най-голямо увеличение е вносът на домати (с 10,5 хил. тона или 14,2%), краставици (с 7,1 хил. тона или 34,8%) и пиперки (с 4,5 хил. тона или 17,5%).

Предварителните данни за десетте месеца на 2021 г. сочат ръст и на изнесеното количество пресни зеленчуци с 30,7% на годишна база, до 45,9 хил. тона.

Най-голям принос за увеличението на общия износ на пресни зеленчуци има разширената реализация извън страната на домати – с 4,6 хил. тона (67,9%) и краставици – с 3,9 хил. тона (37,8%).

Посочените цифри потвърждават коментара на оранжерийните производители, че България изнася качествената продукция на по-скъпия пазар на Запад от страната, тъй като не може да издържи на нелоялната конкуренция на вноса на евтини (и допълнително снижени от нелоялно декларираните цени на границите) и некачествени зеленчуци, които са по-приемливи у нас заради ниската покупателна способност на българите.

 

Leave a Comment