Управителят на област Пловдив се пита колко струва „безвъзмездното“ чистене на коритото на Марица

Фирмите, ангажирани с дейността, изземват наносния материал без да го остойностяват. Така държавата не знае колко всъщност плаща за речното почистване, което се води, че е безвъзмездно

Йордан Иванов областен управител ПловдивНовият областен управител на Пловдив Йордан Иванов („Демократична България“) прекратява всички договори за почистването на река Марица и ще проведе нови прозрачни и конкурсни процедури за сключването им.

Освен това Иванов вече създава междуведомствена комисия, в която ще бъдат поканени експерти от РИОСВ, „Басейнова дирекция“ и Икономическа полиция. Целта е тя да извърши проверка какво е свършено до момента от фирмите, ангажирани с почистването на реката в рамките на областта. Втората задача на комисията е да изработи справедлива, законосъобразна методика, по която да се калкулират стойността на строителните работи в полза на държавата и стойността на иззетите наносни отложения в полза на фирмите изпълнители.

Решенията на областния управител идват след като той е направил преглед на сключените до момента от предишните областни управители договори за почистване на коритото на Марица. Областната администрация на Пловдив има сключени и действащи общо 4 договора за почистване на различни участъци от речното легло от наносни отложения. Избраните фирми са различни. Два от договорите са от февруари 2019 г., един – от юли 2020 г. и един – от декември 2021 г.

Договорите имат идентичен предмет на дейност, но се отнасят за различни участъци на реката. Предметът е: Изготвяне на проект за почистване и укрепване на конкретния участък; Изграждане на подход към речното легло; Почистване на растителност; Укрепване на брегове; Изземване на наносни отложения, съгласно одобрения проект.

Какво е накарало Йордан Иванов да се фиксира в тези договори?

Всички договори са сключени като „безвъзмездни“. Създава се внушение, че дадена фирма прави услуга на държавата – като за своя сметка почиства коритото на река Марица, обясняват от областната управа.

Но това не е така! 

Реката влачи камъни, които се използват в строителството на пътища и други обекти

Реката влачи камъни, които се използват в строителството на пътища и други обекти

Наред с дейностите по укрепване на коритото, фирмите изпълнители изземват наносни отложения. Това е и де факто начинът, по който държавата плаща на фирмите скрито – в правото терминът е „насрещна непарична престация“. Тя е замаскирана като „безвъзмездно изземване на наноси“.  Тоест – държавата на практика „плаща“ в натура за извършване на дейности по укрепване, но никой не знае размера на плащането, защото няма стойностни сметки за цената на иззетите материали.

При условие, че е налице форма на плащане от държавата, било то и чрез инертни материали, то редът, по който са сключени тези договори, е незаконен. Твърдението, записано в самите договори, че са безвъзмездни, е невярно. Това е лъжа. Тези договори са възмездни –  налице е насрещна престация.

Третия проблем е, че за сключването на тези договори не е имало конкурсна процедура, не е имало състезателно начало, не е имало публичност и прозрачност. Не е известно какъв е принципът, какви са критериите и каква е процедурата за избор на фирмите изпълнители, с които са сключени тези договори. И още – не е ясно какъв е осъщественият контрол на дейността по почистването на реката.

Какви действия предприема Областната управа?

– Областната администрация преустановява подписването на каквито и да е било документи по действащи договори. Областният управител на Пловдив не може да си позволи да подпише какъвто и да е документ по повод тяхното изпълнение, тъй като рискува да участва във форма на безстопанственост. За нас законът е над всичко, пише в съобщението към медиите.

– Областната администрация търси законен начин за прекратяване на действащите договори, който да издържи в съда при евентуално обжалване. „Необходимо е тези договори да бъдат прекратени, защото отказвам един ден да бъда атакуван, че съм участвал в кражба, като съм я проспал“, заявява Йордан Иванов.

– Незабавно ще предприема действия за реално остойностяване на дейностите и назначавам проверка, която да провери има ли вреда за фиска и в какъв размер е тя, заяви още Иванов. Чрез външна експертиза ще се калкулира стойността на извършените дейности по укрепване, извършени от фирмите, а от друга страна ще се калкулира финансовата стойност на непаричната престация (изземването на наноси). По този начин ще се изчисли и докаже дали е налице вреда за държавния бюджет.

– Създава се междуведомствена комисия, в която ще бъдат поканени експерти от РИОСВ, „Басейнова дирекция“ и Икономическа полиция (виж текста горе).

– Областната администрация на Пловдив носи ангажимент за поддръжка на коритата на реките извън територията на населените места. Освен тези 4 участъка, за които са сключени цитираните договори, до юни 2022 г. следва да бъде сключен договор и за пети участък. Това е наш ангажимент, който гарантира живота и здравето на жителите на Пловдив Област. Във връзка с това, започваме да търсим законосъобразен и неувреждащ интересите на българските граждани правен способ да сключим договори за почистване на речните корита.

Отсега мога да кажа едно – редът за сключване на договорите ще бъде прозрачен, публичен и с конкурентно начало, заявява Йордан Иванов. Да, възможно е да се почиства коритото на р. Марица, като за това се заплаща с наносни отложения, но без да се лъже, че това е безвъзмезден договор  и със справедлива калкулация както на дейностите, извършени от фирмите, така и на стойността на извадените и оползотворени от тях инертни материали. И с ясен контрол по изпълнението на дейностите, който е работа на държавните институции.

Проблемът с договорите е на институцията, а не на фирмите и не те носят отговорност за създалата се ситуация с действащите договори. Публично-частното партньорство трябва да е прозрачно и справедливо и за двете страни в него, за да е ефективно за гражданите, посочва областният управител.     

 

 

 

           

 

Leave a Comment