ДДС ще е тема на парламентарната земеделска комисия

земеделска комисияКомисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание ще заседава утре, 9 февруари, от 16:30 часа, по два въпроса, свързани с данъка върху добавената стойност (ДДС).

Комисията е поканила представители на Министерството на финансите, които да разяснят прилагането на режима за облагане с ДДС на доставките на зърнени и технически култури съгласно Глава деветнадесета „а“ от ЗДДС.

Експертите в сферата на данъчното прилагане ще разяснят и възможностите за намаляване на ставката на ДДС за основни хранителни продукти от малката потребителска кошница.

Знаем, че много браншови организации в селското стопанство настояват да се приложи по-нисък данък върху основните храни, още повече че доста държави от ЕС вече са с нулеви или минимални ставки на данъка в условията на кризите от различно естество. А това прави българските храни неконкурентни.

Leave a Comment