ЕК коригира надолу икономическата си прогноза за растеж и увеличи инфлацията до 3,9 на сто

Очаква се цените на енергията да останат високи за по-дълго време
Паоло Джентилони

Паоло Джентилони

Икономическият комисар Паоло Джентилони представи днес на пресконференция зимната междинна икономическа прогноза на Европейската комисия.

Той заяви, че икономиката на ЕС ще си върне силата с преминаването на вълната от инфекции и нормализиране на условията на доставките.

Междинната зимна прогноза намали леко очакванията за растеж за тази година. Очаква се БВП в ЕС да нарасне с 4,0% през 2022 г. и 2,8% през 2023 г.

Инфлацията е ревизирана нагоре на фона на по-високите цени на енергията и продължаващите тесни места в предлагането. Очаква се цените на енергията да останат високи за по-дълго време и ценовият натиск да се разширява до няколко категории стоки и услуги. За 2022 г. прогнозата е  инфлация до 3,5% в еврозоната и 3,9% в ЕС, преди да се забавят под 2% през 2023 г. както в ЕС, така и в еврозоната.

През следващите две години се очаква частното потребление да остане ключов двигател на растежа, благодарение на намаляването на инфлацията, подобряващия се пазар на труда и рекордните натрупани спестявания. Инвестициите също трябва да останат динамични, не на последно място благодарение на големия тласък, предоставен от прилагането на плановете за възстановяване и устойчивост.

Като цяло, след малко по-добър от очаквания растеж през 2021 г., както икономиките на ЕС, така и в еврозоната се очаква да нараснат с 4,0% през 2022 г. Това е с 0,3 пункта по-ниско от прогнозираното през есента, поради пропуснатата продукция през последното тримесечие на 2021 г. и първото тримесечие на 2022 г. За 2023 г. се предвижда годишният темп на растеж да се възползва от очакваното възстановяване по-късно тази година. Засега се прогнозира на 2,8% в ЕС и 2,7% в еврозоната.

Тенденцията в световната икономика е за по-слаб растеж тази година особено в САЩ и Китай и по-бавно възстановяването на търговията с услуги.

В Германия, след нарастване с 8% миналата година, се очаква реалният БВП да нарасне с 3,6% през 2022 г. и 2,6% през 2023 г. Растежът е ревизиран по-нисък за 2022 г., тъй като продължаващите тесни места в предлагането нанесоха тежки последици за последното тримесечие на 2021 г. това тримесечие. Рекордно високите поръчки в индустрията и повишените бизнес настроения предполагат, че икономиката е добре подготвена за експанзия, след като проблемите с доставките отслабнат по-късно тази година.

Във Франция реалният БВП нарасна с 0% миналата година и се очаква да се увеличи с 3,6% през 2022 г. и с 2,1% през 2023 г. Очаква се частното потребление да продължи да расте рязко през тази година, като се възползва от динамиката на пазара на труда. Очаква се инвестициите да останат стабилни, тъй като продължават да бъдат подкрепяни от Плана за възстановяване и устойчивост и благоприятни условия за финансиране.

За Италия, след нарастване с 5% през 2021 г., се очаква ръстът на реалния БВП да достигне 4,1% през 2022 г. и 2,3% през 2023 г. Италианската икономика завърши 2021 г. на стабилна основа, почти обратно към нивата отпреди кризата. Вътрешното търсене се очаква да остане основният стълб на разширяването на производството, като планът за възстановяване и устойчивост ще действа за повишаване на инвестициите.

В Испания, след ръст от 0% през 2021 г., се очаква реалният БВП да се увеличи с 5,6% през 2022 г. и 4,4% през 2023 г. Възраждането на туризма ще даде тласък на индустрията и ще помогне на пазара на труда, докато Планът за възстановяване и устойчивост се очаква за стимулиране на публични и частни инвестиции през прогнозния хоризонт.

И накрая, в Полша вътрешното търсене стимулира икономиката през 2021 г. с ръст от 5,7% бързо възстановяване от кризата. Предвижда се реалният БВП да нарасне с 5 % през 2022 г. и 4,2 % през 2023 г. Очаква се растежът да бъде движен от силното нарастване на частното потребление и инвестиции. Икономиката продължава да се възползва от стабилния и укрепващ пазар на труда.

Несигурността и рисковете около зимната прогноза остават високи, също защото бъдещият ход на пандемията остава непредсказуем.

 

Leave a Comment