Структурни промени в Закона за подпомагане на земеделците са одобрени от правителството

МЗХГМинистерският съвет със свое Решение одобри проект на Закон за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

С проекта се предлага административна структура към министъра на финансите да замени Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ като сертифициращ орган по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Със същия законопроект ще се промени и наименованието на министерството и длъжността на министъра в изпълнение на Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, с което Министерството на земеделието, храните и горите се преобразува в Министерство на земеделието.

Leave a Comment