БАБХ улесни процедурата за домашни любимци, влизащи у нас със стопаните си от Украйна

кучето ЮкиВъв връзка с извънредната ситуация в Украйна, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила улеснена процедура за влизане на територията на Европейския съюз (ЕС) през Република България на домашни любимци, придружаващи пътници (граждани на ЕС, Украйна и други държави, извън ЕС) с нетърговска цел, които не са изпълнили изискванията на Регламент 2013/576 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно движението с нетърговска цел на домашни любимци.

Съгласно изискванията на Регламента домашните любимци, пътуващи с нетърговска цел за държави в ЕС от страни извън него са:

– идентифицирани (микрочип);

– придружени от паспорт;

– придружени от здравен сертификат, издаден от ветеринарните власти на Украйна;

– ваксинирани срещу болестта бяс;

– наличие на изследване за титър на антитела срещу болестта бяс. Тестът трябва да се извърши върху проба, взета от упълномощен ветеринарен лекар най-малко 30 дни след датата на ваксинацията срещу бяс и не по-малко от три месеца преди датата на придвижване. Тестът трябва да измерва ниво на неутрализиращо антитяло срещу вируса на бяс в серум, равно или по-голямо от 0,5 IU/ml;

–  третирани срещу  Echinococcus multilocularis, извършено не повече от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди времето на планираното влизане в България.

Улеснената процедура дава възможност на стопаните на животни, които не отговарят на едно или повече от условията, да ги превозят, като подадат уведомление за влизане на територията на Република България или друга държава членка на граничните пунктове.

В случаи на престой на животните на територията на България, същите ще бъдат поставени под изолация и официален контрол, до изпълнение на горепосочените изисквания от Регламента.

В случай на транзит през територията на страната, БАБХ ще издаде разрешително за преминаване. В него ще бъде посочено изискването (или изискванията), на което домашният любимец не отговаря, с цел уведомяване на държавата членка на крайна дестинация.

В случай на нужда от допълнителна информация, гражданите могат да използват електронен адрес: ukraine@bfsa.bg

Leave a Comment