Днес на Агра: Два форума за нови финансови стимули за биоземеделие и за плодове и зеленчуци

Кадър от първия ден на Агра

Кадър от първия ден на Агра

Днес деловата програма на изложението Агра в Международен панаир Пловдив включва два големи форума: Международна конференция „Биологичното земеделие в България“ и семинара „Нови агроекологични мерки в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. и иновативни решения при прилагането им“.

Първият се организира от фондация „Биоселена“ и ще се проведе от 10 до 17 часа в зала „България“ в Конгресния център.

Организатор на втория е Селскостопанска академия и Министерството на земеделието. Неговото място е в зала 2 на палата 6 от 13 до 15:40 часа. Във фокуса на семинара ще е производството на плодове и зеленчуци.

Очаква се във форума за биологичното земеделие да вземе участие зам.-министър Иван Христанов, а във втория зам.-министър Момчил Неков.

Сред основните теми на двете събития ще са новите финансови стимули за стопаните в периода 2023-2027 г.

Ето и програмите на двата форума:

Международна конференция ,,Биологичното земеделие в България“

Ново законодателство, нов програмен период-стари проблеми . Нови перспективи пред сектора.

Панел 1: 20 години биоземеделие в България – успешни примери 

10:30 – 11:30ч. Представяне на успешни примери за български марки биопродукти, успешни примери за търговия и промоция на биохрани в България – Български ферми, предприемачи, търговци

11:30 – 12:00ч. Предложения на бранша за развитие на биоземеделието в България – Българска асоциация „Биопродукти“, Национално сдружение на Контролиращите лица за биологично производство

12:00 – 12:30 ч. Национална стратегия за биоземеделието – мерки за подпомагане на производството, маркетинга, реализацията на биохрани, включването на биохрани в обществените кухни – Министерство на земеделието

12:30 – 13:30ч. Дискусия, модератор

13:30 – 14:00ч. Коктейл с биопродукти

Панел 2: Практически решения за предизвикателствата в биопроизводството 

14:00 – 14:15ч. Нов регламент за биопроизводство на ЕК. Кои са най-важните промени в сравнение с досега действащите регламенти

14:15 – 14:30ч. Нова наредба за биологично производство – нов каталог на несъответствията и мерките, които ще налагат КЛ – Дирекция Биологично производство,

МЗм 14:30 – 16:30ч. Обмен на знания – най-добрият начин за подобряване на биологичното земеделие. Представяне на различни инструменти, методи, машини и продукти за биологичното производство

16:30 – 17:00ч. Дискусия, модератор

Нови агроекологични мерки в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. и иновативни решения при прилагането им

Програма

13: 00 – 13:10 ч. Откриване на семинара – зам.министър МЗм

13:10 – 13:30 ч. Представяне на мерките, свързани със задължения в областта на околната среда и климата: Мярка за използване на устойчиви практики и сортове, отглеждани при специфични условия и Мярка за насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия – МЗм

13:30 – 13:50 ч. Прогнозни оценки за последствията от намаляването на торовете и пестицидите до 2030 г. – доц. д-р Божидар Иванов

13:50 – 14:10 ч. Използването на добре адаптирани сортове – икономически, екологични и социални ползи – проф. Виолета Божанова

14:10 -14:30 ч.Отвъд пестицидите: решения за интегрирано управление на вредителите при полски култури – проф. д-р Оля Караджова

14:30 – 14:50 ч. Българските сортове зеленчукови култури – гаранция за сигурност и качество – проф. д-р Даниела Ганева

14:50 – 15:10 ч. – Овощни сортове, подходяще за отглеждане в условията на България, предлагани от ИО – Пловдив – проф. д-р Стефан Гандев, гл.ас. др Мариета Нешева, гл.ас. д-р Светослав Малчев

15:10 – 15:40 – Дискусия

Място: Конферентна зала 2, палата 6 Организатор: Селскостопанска академия и Министерство на земеделието

На 10 март ще се състои и Българо-Холандски семинар на тема “Развитие на Биоикономиката в България: рамка за активно прилагане и растеж”. Той ще е в рамките между 10.00-15.00ч. в зала „Пловдив“, Конгресен център.

От 16:30 часа в зала „Пловдив“ започва церемонията по награждаване на победителите в КОНКУРС ЗА ИНОВАЦИИ на Международните изложения Агра, Винария и Фудтех.

Leave a Comment