Ставките за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци са орязани до 27% спрямо миналата година

Само при най-масово консумираната група зеленчуци – домати, краставици, корнишони и патладжан, има минимално увеличение на подпомагането, което според мотивите на министерството означава, че само при тях има намаление на площите

оранжерии ГрийнсСтавките за обвързано подпомагане при плодове и зеленчуци, в това число и оранжерийни, са орязани чувствително. Това се вижда при сравнение между министерските заповеди преди година и последните, издадени вчера.

Разликата е много висока при зеленчуците оранжерийно производство, които губят близо 4000 лева за хектар (3 935 лв.). Новата ставка е с около 23% по-ниска от предишната.

Още по-голям обаче е минусът при групата моркови, зеле, дини и пъпеши – 27%.

Плащането е формирано като съотношение между бюджета и допустимите площи по съответната схема за подпомагане, посочват от министерството. Това означава, че производството на плодове и зеленчуци е в подем, с едно единствено изключение. То е в групата домати, краставици, корнишони и патладжани.

По Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) ставката за първите 30 ха е 1 809.96 лв./ха, а за площите над 30 ха – 1 206.64 лв./ха. (Ставки 2021 г.:  2252,97  лева за първите 30 ха, а над 30 ха -1501,98  лева). Тук ставката за по-малките градини е намалена с 443 лева (24,4%), а за по-големите с 294 лева.

В рамките на Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) за първите 30 ха ще се получава по 928.47 лв./ха и по 618.98 лв./ха за над 30 ха. (Ставки 2021 г.: 1150,19 лв./ха за първите 30 ха и 766,79 лв./ха за всеки следващ). Тук намалението е с 222 лв. за насаждения до 30 ха (19,3%), а за над 30 ха минусът е почти 158 лева.

Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) ще осигури финансова подкрепа от 2 180.73 лв./ха до 30-я хектар на стопанствата и 1 453.82 лв./ха за над 30 ха. (Ставки 2021 г.: до 30 ха 2090,37 лв./ха, а над 30 ха – 1393,58 лв.). Ставката до 30 ха е увеличена с малко над 90 лева (4%), а за по-големите полета плюсът е с 60 лева.

Ставките за Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) са в размер на 2 366.82 лв./ха за първите 30 ха и 1 577.88 лв./ха за над 30 ха. (Ставки 2021 г.: 2926,65 лв. за първите 30 ха, а над 30 ха – 1951,10 лв. на ха). Производителите на пипер на площи до 30 ха ще получат с почти 560 лева по-малко на ха (19%), а тези с над 30 ха ще са с 272 лева надолу.

По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) земеделските стопани ще получат 1 680.12 лв./ха за площите до 30 ха и 1 120.08 лв./ха за площите, надхвърлящи 30 ха. (Ставки 2021 г.: 2161,49 лв./ха за първите 30 ха и 1440,99  лв./ха за допустимите площи над 30-ия хектар). Стопаните на тези три култури с площи до 30 ха са орязани с 481,37 лв./ха спрямо миналата година (22%). За по-големите площи минусът е почти 321 лева.

Допустимите площи по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) ще гарантират плащане от 899.64 лв./ха за първите 30 ха и 599.76 лв./ха за над 30 ха. (Ставки 2021 г.: 1245,98  за първите 30 ха и 830,65  лв./ха за всеки следващ над 30 ха.) Един от най-големите спадове е при тези 4 култури. Стопаните с площи до 30 ха са надолу с 346 лева 27%), а тези с над 30 ха – с почти 231 лева.

Субсидията по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци е 13 050.46 лв. (Ставка 2021 г.:  16 985,92 лева на ха). Тук минусът е  3 935 лв. (23%).

През 2021 г. в сравнение с 2020 г. се наблюдава увеличение в площите, които отговарят на условията за допустимост по всички схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци с изключение на Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци, (домати, краставици, корнишони и патладжан), където има спад на допустимите площи с около 194.26 ха., посочват от министерството.

Разликите в ставките в сравнение с предходната година са в резултат на повечето допустими площи по схемите, за които земеделските стопани ще получат подпомагане за кампания 2021.

Отчитайки всички изисквания на европейското и националното законодателство по схемите за обвързано подпомагане за кампания 2021 са определени максималните възможни ставки на хектар, които позволяват да се спази размерът на бюджета при отразяване на всички допустими площи по схемите.

Прочети още: Ето ставките за обвързана подкрепа при зеленчуци, сливи и десертно грозде (2021 г.)

Leave a Comment