Кои са критичните температури при овошките и какви са методите на защита от слана и измръзване

перки срещу слани

В последните години овощарите и лозарите често се оплакват от загуба на продукция в следствие на пролетните слани и измръзвания. Пасивната защита е най-ефективна, но тя се използва предимно преди засаждането. Веднъж засадена овощната градина може да бъде опазена предимно чрез активни методи на защита. За да направят фермерите своя правилен избор на средство за защита от слана трябва да имат достатъчно информация за релефа, климата, сортовете, ползваните подложки и някой специфични данни за отглежданите култури, като критичните температури. За съжаление дори в специализираната литература напоследък не се обръща особено внимание на тази изключително важна информация. Oвощарската наука в България е длъжник на българските производители на плодове и грозде в това отношение. В по-стари източници от 70-те години на двадесети век се среща информация за критични температури, която обаче е остаряла предвид промените в климата.

Хортисмарт Солюшънс се различава от останалите компании на пазара по това, че дава работещи и ефективни решения на проблемите на овощари и лозари. За основно отглежданите овошки в България сме събрали, прегледали и обобщили информация предимно от американски източници. За подготовката на този материал сме почерпили от опита и на други водещи страни в отрасъла, като Австралия и Нова Зеландия. Основните данни за таблицата с критични температури  при овошките са от Университетите в щатите Юта и Вашингтон /САЩ/. 

Кога дръвчетата излизат от покой и в кои фенофази са най-уязвими?

Положителното или отрицателното въздействие на климатичните фактори зависи от фенологичната фаза, в която се намират овощните култури. Подробното предварително проучване на релефа и разнообразието от сортове за засаждане, съобразени с климатичните данни, са сред основните пасивни методи за гарантиране на добра реколта. Хортисмарт Солюшънс предлага разнообразие от климатични станции, които да събират и визуализират климатичните данни с цел извличане на максимално полезна информация за овощарите.

През зимата, когато овощните дървета се намират в състояние на дълбок покой, ниските температури не причиняват увреждания от измръзване по плодните и листни пъпки. Температурата, при която се увреждат плодните пъпки, зависи преди всичко от техния стадий на развитие. Когато започнат да набъбват и да се развиват в цветове, устойчивостта им към ниски температури намалява.

Да вземем за пример ябълката. От отглежданите у нас овощни видове, тя е най-студоустойчива. Издържа температури по-ниски от -35,0 °С, каквито у нас се наблюдават рядко. По време на цъфтежа обаче критичните температури са от -2,7 °С до -3,5 °С на фаза бутон, от -1,6 °С до -2,2 °С за цветовете и от -1,1 °С до -2,2 °С за завръзите.

Под въздействието на температурите през декември и януари листните и плодните пъпки нарастват и сокодвижението се засилва в зависимост от съотношението между отрицателните и положителните температури през зимния период.

Изследвания и наблюдения през годините показват, че най-рано излиза от дълбокия покой кайсията, следвана от прасковата, дюлята , черешата, крушата, сливата и ябълката.

Табл.1:  Периоди на излизане от дълбок покой на овощните дървета

Овошки Януари Февруари Март
кайсия 20.01 – 10.02
праскова 30.01 – 25.02
дюля 30.10 – 20.02
череша 05.02 –20.02
круша 02.02 – 28.02
слива  05.02 – 01.03
ябълка 10.02 – 01.03

След т.нар. събуждане при овощните дървета се наблюдават следните фенофази: начало на сокодвижението, набъбване на пъпките (зелен бутон), разпукване на пъпките (бял/розов бутон), разлистване, цъфтеж, образуване на плодовете и семена, есенно обагряне на листата и листопад.

Различните видове, поставени при еднакви условия, преминават отделните фенофази за различно време, което се дължи на биологичните особености на видовете. От друга страна, един и същ вид, отглеждан на различни места, както и на едно място, през различните години преминава дадена фенофаза през различни календарни срокове, което се дължи на промяната в условията и климата.

Най-критичен и обуславящ бъдещата реколта е периодът от фенофаза „набъбване на пъпките“ до фенофаза „ цъфтеж и образуване на завръз“. 

Повреди по овощните дървета причиняват ниските температури, които настъпват в края на зимата и началото на пролетта, когато овощните растения са излезли от състояние на дълбок покой. Видовете и сортовете проявяват различна степен на устойчивост.
Семковите овощни видове ябълки, круши, дюли се развиват по-бавно и съответно рискът от щети от измръзване е по-малък. Костилковите овощни видове се развиват по-бързо и при тях е почти задължително да се вземат мерки за защита от осланяване и измръзване, за да се запази реколтата.

Колко ниски температури могат да понесат овошките?

Щетите от замръзване зависят от етапа на развитие на овощната култура. С помощта на тази таблица ще можете бързо да оцените риска за вашите овощни дървета. Тя е разработена от Вашингтонския щатски университет и университета на Юта и показва температурите за всеки етап на развитие, при който настъпва 10% и 90% унищожаване на пъпките и цветовете след 30 минутно излагане на студ. Процентът на унищожаване на пъпките, който причинява намаляване на реколтата, ще варира при всяка култура.таблица 1 измръзване овошки

таблица 2 измръзване овошки

Например, за да имате пълна реколта от групата на костилковите, като праскова, кайсия, нектарина е необходимо 10-20% от цветовете да се превърнат в зрели плодове, докато при череши и вишни, ви трябват поне 50% оцелели от сланите цветовете. При семковите овощни видове като ябълките и крушите плододаването е нормално при 10-15% оцелели плодни пъпки.

Устойчивостта на ниски температури варира в зависимост от вида на овошките, както и местоположението на овощните градини, сортовете и възрастта на дърветата. Пъпките, които се развиват бавно, са по-устойчиви при много по-ниски температури. За да посочат този диапазон и степента на увреждане спрямо фенофазата на развитие на овошките, са събрани данни за температурните стойности в Центъра за изследване на земеделието към Вашингтонския държавен университет. Той показва средните температури, които нанасят щети необходими за унищожаване на 10% и 90% от пъпките.

Информация за времето от телевизора? Не е сериозно

Много земеделски производители разчитат основно на метеоролозите, за да изпреварят сланата и се опитат да спасят реколтата си. Но в ерата на модерните технологии дали това е достатъчно?

Метеостанция

Метеостанция

Хортисмарт Солюшънс  предлагат надеждни решения, благодарение на което можете да реагирате  навреме и да сте подготвени за сланите. Предлагат се климатични станции с абонамент за прогноза за времето и такива с допълнителен сензор и абонамент за слани. Шансовете да предпазите реколтата се увеличават значително, особено ако разполагате и с ефективни технически средства за борба с пролетните слани.

При търсене на решение за защита срещу измръзване, овощарите трябва да вземат предвид диапазона от температури, които нанасят увреждане пъпките, цветовете и завръзите. Овощните градини с по-рано развити дървета с голям брой пъпки трябва да се пазят повече от слани и замръзване и съответно трябва да бъдат защитени по-добре от тези, които са леко напъпили. Тук е добре да отбележим, че избора на сортове е много важен.

Имайте предвид, че не винаги ранните сортове цъфтят рано и обратно. Често се случва късни сортове череши например да цъфтят заедно или дори по-рано от ранните сортове череши.

Кога да действате

Според фазата на развитие в началото на новия вегетационен период за череша, кайсия, праскова, нектарина, слива, ябълка и круша температурите посочени в таблицата могат да се използват за подготовка на съответните методи за активна защита.

Например, ако прогнозираните ниски температури ще достигнат прага на щетите от 10%, може да няма нужда от мерки за защита, но да сте в готовност да ги приложите. Възможно е да възникнат някои увреждания на пъпките/цвета, което да доведе до дефектни плодове, които след селектиране на по-здравите дори да доведе до по-висок добив.

Но ако температурите паднат в диапазона на щетите от 50% до 90%, са необходими действия, за да се минимизират щетите и да спасите реколтата си. Разбира се, не трябва да се забравя факта, че сланата рядко се появява веднъж годишно. При изчисленията си е добре да вземате предвид вече загиналите цветове при предходните слани. Климатичните станции показват, че има райони и тероари в България, където се наблюдават слани повече от 20 пъти за сезон. Всичко това следва да се взема предвид при избора на активни средства за борба със сланите.

Методите за защита от слани

В табличката показваме най-адаптивните и приложими в нашите условия активни методи за защита от слани. Тук следва да споменем един друг пасивен метод, който е доказал своята ефективност за нашите географски широчини – покритията с полиетилен. Отглеждането под покрития е работещо решение, което ще разгледаме в отделна статия, за да сме максимално изчерпателни и полезни на читателите. Покритията могат да бъдат технически мрежи, полиетилени и други, които да защитават културите от неблагоприятни климатични въздействия и да им осигуряват оптимални условия за плододаване и качествен добив.

методи за защита от слани

замръзване сланаХортисмарт Солюшънс предлага почти всички активни методи за защита от слани. Дъждуването над короните на дърветата и печките на твърдо гориво са работещи и при измръзване – при температури до -7°С, дори -8°С. В този случай може да се ползва и комбинация от перка против слана и ограничен брой печки на твърдо гориво, които да излъчват допълнителна топлина, която перката разпръсква на по-голяма площ. За тази успешна комбинация ще подготвим отделна статия.

Ще представим и един нов продукт от гамата иновативни продукти на Хосртисмарт Солюшънс – сигналната лампа за слана SmartLite.  Продуктът се произвежда в Нова Зеландия и помага на овощари и лозари да се ориентират бързо за промяната в температурите при настъпване на слани. Това е преносим и надежден уред, който измерва атмосферната температура, изпращайки предупредителни кодирани с цвят аларми, които се отчитат бързо от производителите на плодове. Цветът на светлината се променя, като съответства на няколко предварително зададени температурни диапазона.

Сигнална лампа SmartLite

Сигнална лампа SmartLite

Премигваща зелена светлина на големи интервали означава, че всичко е наред и температурата се движи над +1°С. Когато зелената светлина стане постоянна температурата е между 0°С и +1°С. Бялата постоянна светлина се разчита като температура в диапазона 0°С и -1°С и означава, че започва процес на замръзване на водата. При червена постоянна светлина на лампата –  температурата е между -2°С и -1°С, а когато лампата започне да мига в червено температурата е слязла под -2°С.

SmartLite e водоустойчив и проектиран да издържа на тежки пролетно зимни условия.

Сигналната лампа за слана може да се ползва за стартиране и спиране на определени действия по защита на овошките и лозята. Дава възможност за бързо отчитане на промяна в температурите в следствие на предприетите активни противодействия чрез машини за вятър, надкоронно и подкоронно дъждуване, печки на твърдо гориво и дори палене на слама, което не е ефективно като решение. Лампата ще подаде сигнал и при промяна в климатичните условия. Повече за защитата от слани можете да намерите на сайта ни: www.hortismart.solutions

Ползвана литература:

  1. АГРОКЛИМАТИЧНА ОЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕЗИМУВАНЕ НА ОВОЩНИТЕ КУЛТУРИ ДАФИНКА ИВАНОВА Аграрен университет, Пловди
  2. CRITICAL TEMPERATURES FOR BLOSSOM BUDS, Washington State University

Leave a Comment