Върбан Върбанов: Ревистар® Флекс и Ревикеар® – новите фунгициди от БАСФ

Върбан Върбанов

Върбан Върбанов

Към момента пшениците са в добро състояние, въпреки че през есента на 2021 г. повечето колеги предпочетоха да засеят късно. Сравнително добре се развиха посевите, защото зимата е типична – по-скоро мека, с достатъчно валежи в Южна България. Това са наблюденията на Върбан Върбанов, Регионален търговски мениджър на БАСФ за Южна България.

В момента някои пшеници малко изостават в развитието си заради късните сеитби и все още не са братили напълно. Лекото забавяне в развитието би могло да се компенсира с балансирано торене сега и с добра растителна защита, защото по-слабите растения са по-податливи на болести заради по-ниската им имунна защита.

Колегите земеделци редуцираха в известна степен торовете заради високите им цени и поради логистични забавяния в доставките. Затова трябва да се справят със следващия етап на защита – фунгицидите, обобщи картината през март Върбанов.

Ето какво разказа той за новите предложения на БАСФ:

Кои познати продукти заменят новите фунгициди?

Винаги сме били с лидерска позиция във фунгицидите и с най-разумни и балансирани решения, избрани за нашите географски ширини. В последните две години БАСФ променя портфолиото си. Заменяме фунгицидите на база епоксиконазол с нови продукти, които са на база Ревизол®.

Ревизол® е нова генерация триазол – първият изопропанолазол-азол. За да направят земеделците лесна аналогия и да вземат правилните решения, можем да кажем, че двата нови фунгицида – Ревистар® Флекс и Ревикеар®, са естествено продължение на други, добре познати, фунгициди. Ревистар® Флекс е „наследникът“ на Капало®. Тези, които са свикнали с Капало® могат да продължат с Ревистар® Флекс.

Ревикеар® пък е „наследник“ на Диамант® Макс. Ползите от новия продукт са надградени с допълнителни предимства – освен висока ефикасност, притежават и иновативен регулаторен профил. Това означава, че актуалните правила, които се прилагат в Европейския съюз като контрол на растителнозащитните продукти, са в синхрон с двата нови продукта на БАСФ.

Първо третиране – нищо повече и нищо по-малко от Ревистар® Флекс

Ревистар® Флекс категорично е насочен към първо фунгицидно третиране на пшеница. Той е в началото, защото освен основните вегетационни болести – жълта и кафява ръжда, септория, брашнеста мана и други, Ревистар® Флекс контролира и кореновите патогени, които предизвикват гниене.

За да може да предпази растенията от кореново гниене, този продукт трябва да се внесе рано напролет, когато пшеницата е в по-начален етап на развитие –  1-ви до 3-ти стъблен възел, за да попадне близко до кореновата шийка, до основата на стеблото. Внесен на по-късни етапи, Ревистар® Флекс ще въздейства на всички листни патогени, но вече действието му върху кореновите патогени ще е по-слабо заради развитата листна маса.

В Южна България можем да приложим Ревистар® Флекс в първите дни на април. Трябва обаче да имаме предвид, че при сложната логистична ситуация в момента, е добре земеделците навреме да си го подсигурят в складовете, за да им е под ръка в подходящия момент.

Ревистар® Флекс бе приложен мащабно през 2021 г. на производствени полета в България. Беше използван от повече от 800 големи стопанства още в годината на премиерата.

Прилагането на Ревистар® Флекс върху повече от 2 милиона декара веднага го класираха в Топ 3 на фунгицидите в пшеница.

Ревистар® Флекс  се предлага в пакет, в който има два продукта – Ревистар® и Флексити®. За Ревистар® дозата е 60мл/дка, за Флексити® е 20 мл/дка. Един пакет е за 250 декара.

Лечебното действие на Ревистар® Флекс няма аналог. Само 15 минути след третиране Ревистар® Флекс е усвоен от растението и лечебното действие е започва незабавно. Не препоръчваме да се чака появата на заболяване, за да приложим фунгицида. По-правилното поведение е той да се използва за превантивна защита.

Ревистар® Флекс има дълъг срок на действие – около 6 седмици. Има дори малко по-дълго действие от Капало® и по този критерий бие всички аналози на пазара.

Изключително ефикасен е при ниски температури, каквито наблюдаваме често в ранната пролет, работи и при биологичния минимум на културата.

Друго качество на продукта е високият индекс на антирезистентност. Това, заедно с останалите негови предимства, го правят изключително интелигентна разработка на БАСФ, която се вписва много добре в цялото портфолио на немската компания.

Второ фунгицидно приложение – Ревикеар® или Приаксор®

Ревикеар® също има лечебно действие и категоричен контрол срещу всички важни болести.

Освен, че е ефективен при ниски температури, Ревикеар® осигурява и защита при интензивно слънцегреене. Това предимство на продукта е много важно, защото се очаква Ревикеар® да се използва като втори фунгицид през месец май, когато вече имаме по-силно слънце. Тези детайли правят разликата между стандартния фунгицид и високоинтелигентното технологично решение.

При Ревикеар® има и забележителен зелен ефект в стадиите на изхранване на зърното, който се отразява на добива. Същият ефект притежаваше и Диамант® Макс.

Другият фунгицид за второ третиране е познат на земеделците, тъй като се прилага на вече на доста площи. Това е Приаксор®. Приаксор® е SDHI фунгицид на БАСФ. За него е интересно, че по независими данни на Кинeтек от миналата година, от всички вложени продукти от  групата SDHI, Приаксор® е приложен на 60% от площите в България.

Важно е да отбележа, че Приаксор®, Ревистар® Флекс и Ревикеар® могат да бъдат третирани на всеки етап от вегетацията на пшеницата и да имат изключително дълго действие. За Първо третиране препоръчаваме Ревистар® Флекс или Приаксор®, а за второ третиране Ревикеар® или Приаксор®.

В началото е Систива®

Но ако представим цялата концепция на БАСФ за защита на пшеницата, трябва да започнем от Систива®. Този продукт се прилага наесен със семената. Систива® пази пшеницата през цялата есенна вегетация, зимата и ранните пролетни месеци. Хората, които са ползвали Систива® със сеитбата спокойно изчакват да отмине периода, в който не може да се влезе на полетата . Сега, когато се затопли, болестите ще имат среда за развитие, но земеделците няма да могат да реагират, ако климатичните условия не позволяват. Този проблем обаче не стои пред колегите, които са осигурили дълготрайната защита със Систива®, защото тя пази и през ранната пролетна вегетация.

Ако Систива® е приложена в доза от 100 мл/100 кг семена, е възможно пролетното третиране да е едно, с категоричен и силен продукт. Но това решение е добре да бъде консултирано с агроном от БАСФ, защото ние обследваме посевите и познаваме технологията.

БАСФ оферта 2022: 50 лева кешбек за всеки пакет Ревистар® Флекс комбиниран с Ревикеар® и/или Приаксор®

Тази година предложението ни е ясно и привлекателно за земеделците. То е едно и работи при различни комбинации.

Когато колегите направят първо третиране с Ревистар® Флекс, и на същите площи извършат второ третиране с Ревикеар® или Приаксор®, директно се задейства ваучерът, поставен на кашона на Ревистар® Флекс. Неговата стойност е 50 лева на всеки пакет (за 250 декара).

Освен в посочената комбинация, ваучерът може да се използва и по друг начин. Земеделците могат на половината си площи да вложат Ревистар® Флекс – там, където очакват коренови гниенета или други заболявания, а на другата половина да влязат с Ревикеар® или Приаксор® за първо третиране. И при тази ситуация ваучерът се задейства. По какъвто и начин да бъде използвано намалението, което дава ваучера, производителите имат работеща промоция.

80 вида плевели под контрола на Биатлон® 4D

Биатлон® 4D показа изключителна ефективност срещу повече от 80 плевела, включително самосевки от Clearfield рапица и трудните за контрол великденче, мак и трицветна теменуга. Биатлон® 4D е категоричният отговор срещу заплевеляването.

Земеделците обикновено влагат Биатлон® 4D заедно с фунгицида или малко по-рано. Заради по-редките посеви тази година, се очаква появата на плевели, които ще започнат да конкурират посевите. Когато през март спрат снеговалежите и влагата намалее, на земеделците ще се наложи много бързо да влязат в полетата. Дали хербицидът ще се употреби заедно с първия фунгицид или по-рано, това е по преценка на стопаните.

Дозата е от 4 до 5,5 г/дка за самосевки от Clearfield рапица. Ако няма самосевки от рапица, дозата е от 4  г/дка.

Leave a Comment