Макар и недоволни, организациите от сектор Плодове и зеленчуци обявиха, че спират протестите

протестОрганизациите от сектор Плодове и зеленчуци, които организираха протестите в последните дни, взеха решение да спрат с бунтовете.

Днес, 17 март, те са изпратили писмо до земеделския министър Иван Иванов, с което са го информирали за решението си.

Овощарите и градинарите не са съгласни с разпределението на средствата по Ковид-схемата, което е 55% (79 млн. лв.) за едри и дребни преживни животни и 45% (64,5 млн. лв.) за плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя и ориз. От тях 52 млн. лв. са за производителите на плодове и зеленчуци. Искането на браншовиците бе разпределението да е поравно със сектор Животновъдство.

Причината за несъгласието е ясна: секторът запада от година на година, площите намаляват, доходите и печалбите също. Особено болезнена е ситуацията тази година при свръхувеличените разходи за торове, горива, заплати и осигуровки, продукти за растителна защита, семена и разсади.

„Присъствайки на заседанието на Комисията по земеделие в Народното събрание, заедно със още над 20 колеги, представляващи производители на плодове, зеленчуци и животни, си дадох сметка, че зад  тяхното участие там стоят хиляди земеделски производители, на които помощта трябваше да е на разположение вчера, не утре, не след 3 месеца.  Продължавайки протестите, ние щяхме само да забавим нотификацията и изплащането на помощта“, коментира Димитричка Търпанова от Добруджанския овощарски съюз.

Финансовата криза и тежкото положение на сектор Плодове и зеленчуци за пръв път обедини  девет от най-големите браншови организации, подкрепени от Асоциация за здравословно хранене на децата, осигуряваща български плодове на деца в училищата и детските градини.

Зад протестите застанаха Националният съюз на градинарите, Асоциация Български пипер, Добруджански Овощарски съюз, Съюз на дунавските овощари, Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Асоциация на Овощарите в България, Национална Био асоцация, Съюз на овощарите в България, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните, Асоциация за здравословно хранене на децата.

„Ние продължаваме да работим заедно за спасяване на Българското производство“, каза още Димитричка Търпанова.

 

Leave a Comment