Сигнална лампа за слана Frost Lite

сигнална лампа за слани LiteЩе представим и един нов продукт от гамата иновативни продукти на Хосртисмарт Солюшънс – сигналната лампа за слана SmartLite.  Продуктът се произвежда в Нова Зеландия и помага на овощари и лозари да се ориентират бързо за промяната в температурите при настъпване на слани.

Това е преносим и надежден уред, който измерва атмосферната температура, изпращайки предупредителни кодирани с цвят аларми, които се отчитат бързо от производителите на плодове. Цветът на светлината се променя, като съответства на няколко предварително зададени температурни диапазона.

Премигваща зелена светлина на големи интервали означава, че всичко е наред и температурата се движи над +1°С. Когато зелената светлина стане постоянна, температурата е между 0°С и +1°С.

Бялата постоянна светлина се разчита като температура в диапазона 0°С и -1°С и означава, че започва процес на замръзване на водата.

При червена постоянна светлина на лампата –  температурата е между -2°С и -1°С, а когато лампата започне да мига в червено температурата е слязла под -2°С.

SmartLite e водоустойчива и проектирана да издържа на тежки пролетно зимни условия.

Сигналната лампа за слана може да се ползва за стартиране и спиране на определени действия по защита на овошките и лозята. Дава възможност за бързо отчитане на промяна в температурите в следствие на предприетите активни противодействия чрез машини за вятър, надкоронно и подкоронно дъждуване, печки на твърдо гориво и дори палене на слама, което не е ефективно като решение.

Лампата ще подаде сигнал и при промяна в климатичните условия. Повече за защитата от слани можете да намерите на сайта: www.hortismart.solutions

Прочети още: Кои са критичните температури при овошките и какви са методите на защита от слана и измръзване

Leave a Comment