Хърватия ще инвестира 54 млн. евро в изграждане на логистични бази за плодове и зеленчуци

албански домати - Родопи-95Европейската комисия одобри хърватска схема с общ бюджет от 54 милиона евро (407 милиона куни) за подпомагане на инвестиции в логистични и дистрибуторски центрове за плодове и зеленчуци.

Схемата ще бъде финансирана чрез Механизма за възстановяване и устойчивост след положителната оценка на Комисията за плана за възстановяване и устойчивост на Хърватия и приемането му от Съвета.

Целта на схемата е да подпомогне организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците да инвестират в изграждане и оборудване на логистични и дистрибуторски центрове, което ще подобри конкурентоспособността на сектора.

Подобренията в логистичната инфраструктура ще укрепят веригата на стойността на плодовете и зеленчуците и по този начин ще допринесат за развитието на продукти с по-висока добавена стойност. Подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства.

Схемата ще действа до 30 юни 2026 г.

Комисията установи, че схемата е необходима и подходяща за повишаване на производителността на сектора на плодовете и зеленчуците.

 

Leave a Comment