19 държави от ЕС получиха междинна оценка на стратегическите си планове за ОСП

България не е сред тях

Австрия - земеделие19 държави членки на ЕС получиха междинна оценка на своите стратегически планове за Общата селскостопанска политика. България не е сред тях, тъй като закъсняхме с почти два месеца от крайния срок за представяне, който бе 31 декември 2021 г. Нашият план постъпи в Европейската комисия на 25 февруари. И Германия, която закъсня с около месец да представи стратегическия си план, също не е получила писмо от ЕК.

В писмата си до 19-те държави ЕК разглежда как страните са идентифицирали своите нужди, какви са основанията за тях, интервенциите, които възнамеряват да приложат, и целите, които са си поставили.

Писмата за наблюдение са междинна стъпка в цялостния процес на оценка и одобрение на Комисията за стратегическите планове на ОСП. Очаква се очаква всяка страна да разгледа направените забележки и да представи преработена версия на плановете. На страницата на ЕК са публикувани изпратените от Брюксел писма за наблюдение и съответните коментари на държавите, които са ги получили.

Допълнителни писма за наблюдение и коментари от страните от ЕС ще бъдат публикувани, когато станат достъпни.

Още в началото на април Еврокомисията призова държавите-членки да преразгледат своите стратегически планове по отношение на устойчивостта на земеделските системи, намаляване на зависимостта от торове и увеличаване на производството на възобновяема енергия в селските райони по начин, който не пречи на производството на храни. Тези препоръки бяха направени в контекста на войната в Украйна.

 

Leave a Comment