Фермерите могат да улавят годишно 3,6 тона въглерод/ха и да получават по 50 евро/тон спестен CO2

Двугодишният пилотен проект „Въглеродно земеделие“ ще се приложи в целия ЕС
Крис Хейрбаут Снимка на Дойче веле

Крис Хейрбаут
Снимка на Дойче веле

„Сега обществото очаква много повече от  фермерите “, разсъждава белгийският производител на млечни продукти Крис Хейрбаут. „Не само да произвеждаме храна, но също така да помагаме за намаляване на изменението на климата .“

Хейрбаут притежава ферма във фламандския град Темсе, на 30 километра от пристанищния град Антверпен. Извън фермата той има малък магазин, в който продава млечни продукти, включително сладолед, приготвен от мляко от собствените му крави, разказва Дойче веле.

Преди две години, загрижен за щетите от селското стопанство върху околната среда, Хейрбаут  се присъедини към пилотен проект за „въглеродно земеделие“, финансиран от Европейския съюз, който има за цел да подобри здравето на селскостопанските почви, като същевременно се бори с изменението на климата.

Проектът, приключен през лятото на 2021 г., даде възможност на земеделските производители в Белгия , Холандия, Германия и Норвегия да продават въглеродни кредити за въглерод, уловен в земята им. ЕС предостави на земеделските производители научни съвети и административна подкрепа за издаване на първите им кредити на местни компании.

През декември 2021 г. ЕС представи своята инициатива за въглеродно земеделие с намерението да повтори проекта в цяла Европа. Инициативата на ЕС насърчава земеделските производители да направят промени, като например прилагане на торове, богати на въглерод, намаляване на обработката на почвата, която нарушава почвата и засаждане на дървета и култури, които могат да абсорбират въглеродния диоксид от атмосферата.

Финансови ползи

По-рано тази година Крис Хейрбаут продаде първите си въглеродни кредити на Милкобел, местен преработвател на млечни продукти за приблизително 50 евро на тон спестен CO2.

Той се надява да си сътрудничи с други малки фирми в региона на Фландрия. „Предимствата от закупуването на въглеродни кредити на местно ниво е, че можете да посетите фермерите – хората могат да седят и да пият с нас, да посетят нивите“, казва той. Въпреки че пилотният проект е приключил, Крис Хейрбаут възнамерява да продължи с въглеродното земеделие.

Земеделските производители могат физически да улавят до около 3,6 метрични тона въглерод на хектар всяка година, според проучване, поръчано от холандската банка Rabo Bank. Но за целта, те трябва да направят значителни инвестиции в промяна на своите земеделски практики – както и да наемат независими експерти, които да предприемат скъпи анализи на почвата, за да оценят нейното здраве.

Промяна на земеделските практики

Почвите са жизненоважни запаси на въглерод, но промишленото земеделие, вместо да абсорбира CO2, често го изпуска в атмосферата – например чрез оран, която, ако се прави многократно, може да доведе до разграждане на почвата.

След като се присъедини към инициативата, Хейрбаут  засади поле с теснолист живовляк – многогодишен вид плевел с висок потенциал за улавяне на въглерод – както и култури, които могат да се въртят през цялата година. Общо той има около 14 хектара (34 акра) земя, покрита с треви, детелина, люцерна, живовляк и цикория, които могат да улавят CO2 през цялата година.

Хейрбаут също има поле, посветено на агролесовъдството, в което дървета или храсти се отглеждат около ниви и пасища.

Подобряване здравето на почвата

ЕС се надява, че предоставянето на финансов стимул на земеделските производители ще им помогне да преминат към въглеродно земеделие. Според данни на Европейската агенция за околна среда над 385 милиона тона CO2 идват от европейското земеделие — малко над 10% от общите емисии на блока.

„Съдържанието на въглерод в почвата е добро средство за здравето на почвата“, казва Селия Нисенс от Европейското бюро по околна среда, мрежа от екологични НПО. Интензивните селскостопански практики в Европа са увредили почвите през последните десетилетия. Проучване на Европейската комисия от 2020 г. установи, че около 60-70% от почвата в ЕС в момента е деградирана , до голяма степен поради интензивното земеделие, използването на пестициди или прекомерното напояване.

Земеделието без обработка, като използваното от Хейрбаут , е един от начините за подобряване на здравето на почвата. Други техники за подпомагане на почвите да задържат въглерода включват сеитбообращение, засаждане на покривни култури върху угар за поддържане на азота в почвата и използване на компост вместо химически торове. Тези практики също така защитават други основни хранителни вещества в почвата, от които растенията трябва да растат, което от своя страна намалява нуждата от агрохимикали.

Критики на въглеродната схема

Но схемите за компенсиране на въглеродните емисии отдавна са критикувани за това, че позволяват на компании, физически лица и държави просто да си купят пътя към нулевите цели. В писмо до Конгреса на САЩ миналата година над 200 неправителствени организации поискаха от депутатите да се противопоставят на законопроект, който в момента се обсъжда в Камарата на представителите, който може да доведе до създаване на инициатива за въглеродно земеделие в САЩ.

„Електроцентрали, рафинерии и други замърсители биха могли да закупят тези въглеродни кредити, за да компенсират своите емисии или дори да ги увеличат, вместо реално да ги намаляват и елиминират“, твърдят подписалите.

Въглеродното земеделие привлече няколко мултинационални корпорации. Microsoft, например, закупи над 4 милиона долара (3,6 милиона евро) въглеродни кредити, генерирани от американски фермери, пилотни проекти за въглеродно земеделие от 2021 г., за да компенсира емисиите на технологичния гигант.

Подводни камъни

Хейрбаут казва, че това е тромав процес, който може да извади някои фермери от схемата. Някои критици се опасяват, че това може да направи ползите от въглеродното земеделие недостъпни за по-малките предприятия и всъщност да благоприятства по-големите индустриални селскостопански операции.

Въглеродните компенсации, генерирани от проекти за биогорива или залесяване, допринесоха за заграбването на земя – масивни придобивания на земя, обикновено от големи корпорации – по целия свят. Нисенс от Европейското бюро по околна среда смята, че една лошо проектирана система за въглеродно земеделие в ЕС рискува да попадне в същия капан. „Ако създадем система, в която има още по-голяма стойност от притежаването на земя, тъй като можете да продавате и кредити от улавяне на въглерод, ще влошите тези проблеми“, казва тя.

 

Leave a Comment