САРА очаква изкупните цени на нова пшеница да са с 200 лв. по-високи от миналата жътва

Реколтата от есенници ще е добра, но пазарът е непредсказуем заради външни фактори

пшеницаЦентърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) очаква изкупните цени на пшеницата за пазарната 2022/23 да бъдат с 20-25% по-високи отколкото през пазарната 2021/22, като отбелязва, че те ще са с голяма неопределеност заради външни фактори.

Изкупните цени на пшеница в началото на пазарна 2021/22 година тръгнаха от 330-350 лв/т, а през новия сезон се очаква да не са по-ниски от 550 лв/т., или с 200 лв. по-високи за тон продукция.

При рапицата изкупните цени могат да тръгнат от 1300 – 1400 лв/т, докато през 2021 г. започнаха от нива 950 лв/т. Пазарът през тази година до голяма степен ще се определя от световния инфлационен натиск и нагласите за засилено търсене срещу увеличаващите се цени.

Като цяло САРА повишава прогнозите си за средните добиви при есенниците, тъй като до момента климатичните условия са благоприятни за тях.

Според аналитичния център общото производство на пшеница ще е 6,1 млн.т., което е с около 2% над предишната прогноза, а има вероятност и да е с 5 на сто нагоре. Текущата прогнози на европейският анализатор JRC Mars, e добивът да е 5,23 т/ха, което е с 12% под миналогодишния.

При ечемика средният добив от новата реколта ще бъде 4,9 т/ха. Общият обем се очаква да е 580 хил.тона. JRC Mars пък оценява добива на 5,00 т/ха, което е с 7% надолу на годишна база.

Средните добиви при рапицата от новата реколта се очаква да бъдат около 2,75 т/ха. Общото количество на добитата рапица за 2022/23 г. се  прогнозира на 380 хил.т., което е приблизително еднакво с нивата от 2021 г., но е с 25% над нивото от 2020 г. Прогнозата на JRC Mars е за добив от 2,84 т/ха, което е с 1% нагоре на годишна база.

 

Leave a Comment