2022 г. ще е още по-слаба за зеленчуците: Площите намаляват, вносът расте

Вносната зеленчукова продукция ще се увеличи с 15% според текущите прогнози на САРА

суперранни домати на ГеосемселектЦентърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) прогнозира допълнително влошаване на резултатите от българското зеленчукопроизводство. Годината започна зле за стопаните на оранжерии, които в огромната си част се отказаха от зимна реколта заради високите цени на природния газ и другите енергийни ресурси. Още в края на 2021 г. те поискаха помощ, за да заложат продукция, но тя закъсня до средата на пролетта.

Според текущите оценки на САРА производство на домати през 2022 г. може да падне до 105 хил.т. Това представлява свиване с около 6% в сравнение с 2021 г., когато добитото количество да възлезе на 112 хил.т.

Същевременно вносът на домати се очаква да се покачи до 105 хил.т, което е около 8% над равнищата от последните години.

Производството на пипер се очаква да остане в рамките на 53 хил.т, като тези количества зависят от природните условия през летните месеци. Очакванията за увеличение на търсенето на пипер за преработка може да увеличи вноса до 39 хил.т.

Най-сериозно намаление се очаква при краставиците, където прибраните количества през 2022 г. е вероятно да възлезе на 45 хил.т. Оценките за вноса на краставици през 2022 година, е той да е 38 хил.т.

През последните години делът на вноса на домати, пипер и краставици непрекъснато нараства, като причината е свиването на вътрешното производство и постепенното изсветляване на търговията.

На годишна база през 2021 г. нетният внос на домати е нараснал с около 9%, а при пипера и краставиците с 19%. По оценки на САРА през 2022 година това увеличение на нетния внос ще се запази и ще остане в рамките на 15% на годишна база.

Очакванията на САРА са средната цена за полски домати на открито за 2022 г. да е около 0,74 лв/кг, а за оранжерийно производство, тя да е 1,40 лв/кг.

При оранжерийните краставици, средните изкупни цени се предвижда да са 1,40 лв/кг и 0,85 лв/кг за полското производство.

При пипера, оценките изкупните цени за 2022 г. да достигнат 0,86 лв/кг.

 

Leave a Comment