Иван Христанов, Момчил Неков и двама здравни зам.-министри влязоха в УС на ЦОРХВ

ЦОРХВПравителството прие решение, с което назначи Управителен съвет на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, в състав: Иван Христанов – заместник-министър на земеделието, Момчил Неков – заместник-министър на земеделието, Петър Грибнев – заместник-министър на здравеопазването и Любомир Бакаливанов – заместник-министър на здравеопазването.

Центърът извършва научна оценка на риска по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните продукти и растителния репродуктивен материал, както и безопасността на храните и фуражите.

Центърът изготвя научни становища до компетентните органи и институции, които са основа за вземане на решения по управлението на рисковете по хранителната верига.

 

Leave a Comment