МЗм размества щатни бройки в четири областни дирекции

заровеМинистерството на земеделието планира да промени щатния състав в четири областни дирекции, без това да промени общото съвкупно число.

В 28-те областни дирекции „Земеделие“ и общинските служби към тях работят общо 1762 служители.

В предложения проект за изменение на Устройствения правилник на областните земеделски дирекции се увеличава числения състав на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч с една щатна бройка – от 56 на 57 щатни бройки.

Необходимата една щатна бройка за увеличаване числеността на посочената дирекция се осигурява, като се намалява числения състав на Областна дирекция „Земеделие“ – Русе с една щатна бройка – от 53 на 52 щатни бройки.

В Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра служителите стават плюс трима или общо 57. За да се изравни уравнението от Областна дирекция „Земеделие“ – Видин се режат три щатни бройки и служителите намаляват до 59.

Целта на разместването е да се повиши ефективността и да се оптимизира числеността.

От Устройственият правилник се вижда, че най-много хора работят в Областната земеделска дирекция в Пловдив – 105, следвани от областната дирекция в София – 100. Най-малък е численият състав на областната дирекция в Габрово.

Leave a Comment