ЕК с план за извозване на 20 млн. т зърно от Украйна. Търсят се камиони и складове за съхранение

Участниците в експедирането на зърното ще получат финансови гаранции
Релсите на Украйна не съответстват на стандартното междурелсово разстояние, което създава допълнителен проблем

Релсите на Украйна не съответстват на стандартното европейско междурелсово разстояние, което създава допълнителен проблем

Днес Европейската комисия (ЕК) представи набор от действия, за да помогне на Украйна да изнася своята селскостопанска продукция. След нахлуването на Русия в Украйна и нейната блокада на украинските пристанища, украинското зърно и други селскостопански стоки вече не могат да достигнат до местоназначението си. Ситуацията застрашава глобалната продоволствена сигурност и има спешна необходимост от създаване на алтернативни логистични маршрути, използващи всички подходящи видове транспорт.

С днешното съобщение Комисията определя план за действие за създаване на „ленти за солидарност“, за да гарантира, че Украйна може да изнася зърно, но и да внася стоките, от които се нуждае, от хуманитарна помощ до фуражи и торове.

„20 милиона тона зърно трябва да напуснат Украйна за по-малко от три месеца, използвайки инфраструктурата на ЕС. Това е огромно предизвикателство, така че е от съществено значение да се координират и оптимизират логистичните вериги, да се въведат нови маршрути и да се избягват, доколкото е възможно, тесните места. За краткосрочни и дългосрочни решения ще работим с украинските власти и в тясно сътрудничество, особено със съседните държави-членки, които не спестиха усилия да помогнат по време на тази криза“, заяви Комисарят по транспорта Адина Валеан.

Спешни действия за справяне с тесните места в транспорта

Въпреки незабавните усилия на ЕС и неговите държави-членки за облекчаване на граничните пунктове между Украйна и ЕС, хиляди вагони и камиони чакат разрешение от украинска страна. Средното текущо чакане на вагоните е 16 дни, а на някои граници е до 30 дни. Още зърно се съхранява и задържа в украински силози. Сред предизвикателствата са различните ширини на релсовото междурелсие: украинските вагони не са съвместими с по-голямата част от железопътната мрежа на ЕС, така че повечето стоки трябва да бъдат претоварени до камиони или вагони, които отговарят на стандартното междурелсие на ЕС. Този процес отнема много време и съоръженията за претоварване по границите са оскъдни.

За преодоляване на тези пречки и създаване на пътища за солидарност, Комисията, заедно с държавите-членки и заинтересованите страни, ще работи по следните приоритетни действия в краткосрочен план:

  • Допълнителен товарен подвижен състав, плавателни съдове и камиони: Комисията призовава участниците на пазара в ЕС спешно да предоставят допълнителни превозни средства. За да се съпоставят търсенето и предлагането и да се установят съответните контакти, Комисията ще създаде логистична платформа за намиране на срещи и ще поиска от държавите-членки да определят специални точки за контакт на Solidarity Lanes („обслужване на едно гише“).
  • Капацитет на транспортните мрежи и терминалите за претоварване: трябва да се даде приоритет на украинските селскостопански експортни пратки, а мениджърите на инфраструктурата трябва да предоставят железопътни слотове за този износ. Комисията също така призовава участниците на пазара да прехвърлят спешно мобилни товарачи за зърно до съответните гранични терминали, за да се ускори претоварването. Споразумението за автомобилен транспорт с Украйна също ще премахне тесните места. За да насърчи транспортните оператори от ЕС да разрешат на превозните си средства да влизат в Украйна, Комисията ще проучи и вариантите за допълнителни финансови гаранции.
  • Митнически операции и други проверки: Комисията настоятелно призовава националните органи да прилагат максимална гъвкавост и да осигурят подходящ персонал за ускоряване на процедурите на гранично-пропускателните пунктове.
  • Съхранение на стоки на територията на ЕС: Комисията ще оцени наличния капацитет за съхранение в ЕС и ще се координира с държавите-членки, за да помогне за осигуряването на повече капацитет за временно съхранение на украинския износ.
Подобряване на свързаността между ЕС и Украйна в средносрочен план

В средносрочен до дългосрочен план Комисията ще работи и за увеличаване на инфраструктурния капацитет на новите експортни коридори и за установяване на нови инфраструктурни връзки в рамките на възстановяването на Украйна. Следващият кръг от поканите за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа (CEF) ще позволи подкрепа за проекти за подобряване на транспортните връзки с Украйна, включително за железопътни връзки и железопътни терминали. На този фон днес Комисията прие решение с оглед на подписването на споразумение на високо ниво с Украйна, актуализиране на картите за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), като част от политиката на Комисията за разширяване на TEN- T към съседните страни.

Leave a Comment