Агрометеорология: Следващите 7 дни ще са топли, със стопански за земеделието валежи

Прогноза за периода 13-19 май 2022 г.

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

дъждПрез повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и температури над климатичните норми за второто десетдневие на май.

В по-голямата част от полските райони се прогнозират валежи със стопанско значение и подобрение на почвените влагозапаси в 50cm слой. В края на първото десетдневие на май незадоволителни, под 65% от ППВ (пределна полска  влагоемност), бяха влагозапасите при пшеницата на места в крайните северозападни и югоизточни райони (Любимец, Сливен) на страната. Очакваните валежи през  периода ще бъдат от важно значение за зимните житни култури, при които ще протичат критични по отношение на влагата фази. При пшеницата и ечемика ще се наблюдава масово фаза изкласяване. При най-рано изкласилите, в края на април и началото на май посеви на места в Дунавската равнина и в южните райони (агростанциите: Бъзовец, Николаево, Павликени, Силистра, Сандански, Пазарджик, Хасково) ще се осъществява цъфтеж, оплождане и наливане на зърното.

При царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. При ранните пролетни култури (фий, грах) ще се наблюдава образуване на съцветие.

Прогнозираните чести валежи през периода ще бъдат предпоставка за повишаване на инфекциозния фон от някои гъбни патогени: кафяво гниене по плодовете на ранните сортове череши, сиво гниене по ягодите, струпясване и брашнеста мана по семковите овощни видове и др.. При лозата ще се осъществява отделяне на реса –  критична фаза за заразяване с мана (Plasmoparaviticala) и оидиум (Uncinulanecator).

През периода се прогнозира повишена вероятност за локални градушки. Засегнатите от градушка култури при първа възможност трябва се третират с медсъдържащи фунгициди за по-бързо калциране на раните и намаляване на риска от вторични зарази.

Leave a Comment