Средната заплата в селското стопанство се увеличи в област Пловдив с 19% и стигна 1135 лв.

берачка на ягоди, работникСредната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за януари 2022 г. е 1 358 лв., за февруари – 1 336 лв. и за март – 1 419 лева. През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 1.6%, като достига 1 371 лева, съобщава Териториалното статистическо бюро в Пловдив.

Средната заплата през първото тримесечие за страната е 1593 лв., а за София (столица) 2218 лв.

Най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Образование“ – с 16.0%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – със 7.3% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 6.6%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности“ – с 30.8%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – 19.2% и „Добивна промишленост“ – с 9.8%.

Средната брутна заплата в „Селско, горско и рибно стопанство“ в област Пловдив е 860 лв. за януари, 952 лв. за февруари и 1135 лв. за март 2022 г.

 

Leave a Comment