НСИ: Селскостопанската продукция от ферма е поскъпнала за година с 25,6%, а разходите с 37,6%

агроекологияИндексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2022 г. се повишава с 25.6% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 31.2%, а на продукцията от животновъдството – с 13.2%. Спрямо данните за цялата 2021 г. цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 21.4%, като в растениевъдството те се увеличават с 25.9%, а в животновъдството – с 11.2%.

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. се увеличават цените на: зърнените култури – с 30.5%, техническите култури – с 32.3%, фуражните култури – с 11.2%, и пресните зеленчуци – с 26.2%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница – с 31.0%, маслодайния слънчоглед – с 30.8%, царевицата за силаж – с 15.6%, краставиците – с 37.8%, картофите – с 20.9%, и ябълките – с 33.8%.

Спрямо същото тримесечие на 2021 г. цените на живите животни нарастват със 7.9%. Увеличават се цените на: едрия рогат добитък – с 13.8%, свинете – с 1.2%, овцете – с 24.5%, козите – с 4.4%, и птиците – с 8.6%.

При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените със 17.6%, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко – с 18.0%, биволското мляко – с 16.8%, овчето мляко – с 24.6%, козето мляко – с 4.3%, и на кокошите яйца за консумация – с 26.4%.

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо цялата 2021 г. по-високи са цените на: зърнените култури – с 25.6%, техническите култури – с 26.4%, фуражните култури – със 17.7%, пресните зеленчуци – с 41.8%, и пресните плодове – с 29.4%.

Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница – с 28.9%, царевицата – с 23.1%, маслодайния слънчоглед – с 26.2%, оранжерийните домати – със 75.7%, картофите – с 20.9%, и ябълките – с 45.3%.

В животновъдството през първото тримесечие на 2022 г. спрямо данните за цялата 2021 г. цените на живите животни се увеличават с 6.8%. Увеличение има в цените на: едрия рогат добитък – с 12.1%, свинете – с 2.3%, овцете – с 20.2%, козите – с 9.6%, и птиците – с 5.6%.

Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 14.9%, което е в резултат на увеличението на цените на кравето мляко – с 14.9%, биволското мляко – с 8.7%, овчето мляко – с 23.7%, козето мляко – с 9.5%, и на кокошите яйца за консумация – с 22.7%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2022 г. е по-висок с 37.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 24.8% спрямо 2021 година.

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на 2021 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал – с 14.2%, електроенергията и горивата – с 32.2%, минералните торове – със 152.9%, продуктите за растителна защита – с 16.3%, ветеринарномедицинските продукти – с 6.7%, и фуражите – с 18.2%.

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо 2021 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал – с 7.4%, електроенергията и горивата – с 18.7%, минералните торове – с 89.6%, продуктите за растителна защита – с 35.3%, ветеринарномедицинските продукти – с 6.4%, и фуражите – с 13.1%.

Leave a Comment