Специалистът по GLOBALG.A.P. Климент Петров стана заместник-директор на ДФЗ

Климент Петров

Климент Петров

С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) на длъжността заместник-изпълнителен директор с ресори прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 е назначен д-р Климент Петров.

Д-р Петров е роден през 1973 г. Има богат опит в частния сектор като висококвалифициран експерт в областта на добрите земеделски практики GLOBALG.A.P., качеството и безопасността на храните и сертифицирането.

Работил е към Програмата за интегритет на сертификационния процес (CIPRO) към GLOBALG.A.P., в направление „Безопасност на храните“ към „Муди Интернешънъл“ ООД и в Института по молекулярна биология. Бил е преподавател  в СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета на Нант. Член e на Съюза на българските учени.

Владее български, английски, френски и руски език.

Прочети още: Сертификатът GlobalG.A.P. има 224 изисквания към фермерите

Leave a Comment