Парламентарната земеделска комисия кани днес министър Сандов и зам.-министър Неков

Народно събрание, НСС министъра на околната среда и водите Борислав Сандов започва днес, 25 май, от 16:30 часа заседанието на Комисията по земеделието, храните и горите.

Министър Сандов е поканен да разясни прилагането на мярка 10 „Агроекология и климат“ и по-специално на направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (Пасторализъм)“ в текущия и бъдещия програмен период.

Горите ще са съществена тема на днешното заседание. Ще бъде представен и обсъден Проекта на решение за приемане на мерки за осигуряване на максимална пазарна конкуренция при възлагане на добива и продажбата на дървесина в държавните гори, внесен от депутата от ПП Александър Дунчев на 4 май т.г.

Представянето и обсъждането на Проекта на решение за обявяване на конкурсни процедури от министъра за земеделието за избор на директори на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, внесен от депутата Костадин Костадинов, е трета точка в дневния ред.

Накрая ще бъде изслушан заместник-министър Момчил Неков, който ще представи изготвения от Министерство на земеделието План за действие за намаляване на риска от недостигане на необходимите нива на разплащане на средства по ПРСР 2014 – 2020 г. към 31 декември тази година.

Заседанието може да се гледа от сайта на Народното събрание.

Leave a Comment